تخریب  یک روستا

*م.الف

در خبر آمده بود که یک روستا ی جدید التاسیس در خوزستان، تخریب می شود و دراثر این کار، بحران جدیدی درمنطقه ایجاد شده است.

گویا زمین روستا متعلق به بنیاد مستضعفان است. این زمین بنیاد را نیز عده ای  به طور غیر قانونی به عده ای فروخته اند. خریداران زمین هم به ترتیبی در روی زمین خانه ساخته اند .

گویا پروسه آغاز و پایان  این اتفاق مهم معیوب،
سی سال طول کشیده و بعلت معیوب بودن، بحران یادشده بوجود آمده است.

چگونگی روند خلق یک روستای جدید، کلا از
مسیر های غلط، واقعا عجیب و قابل مطالعه است.  بهتر است، مسئولین ذینفع در مسئله و ارگان های ناظر بر احوال عوامل دخیل و ذینفع دراستان برای بررسی  موضوع و پاسخ گویی به ایرادات وارده، باید به عرصه های رسیدگی مربوطه دعوت شوند. تا مسئله ریشه ای حل گردد .

اگر اینگونه موارد متراکم از لحاظ تخلف ، خوب حل و فصل نشوند، مسلما موارد مشابه درآینده هم اتفاق خواهد افتاد.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا