هفته دولت 

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

با تبریک هفته دولت و بزرگداشت آن می توان به بررسی کلی کارکرد دولت در طول سال گذشته پرداخت.امید است رئیس دولت از نحوه  کار  و کارائی هئیت دولت راضی بوده و بخش کمی از نواقص مشهود در کارائی دولت مربوط به کارائی و میزان کارکرد هئیت دولت باشد.

حتما بخش عمده اشکالات موجود درنتایج کارهای انجام شده توسط دولت و یا کارهای انجام نشده را می توان به انواع تحریم هامرتبط دانست. دریک نگاه منصفانه می توان دریافت که پای  دولت در تامین ارزاق عمومی  نه لنگیده است. منتها دراینکه با توجه به اوضاع، ارزاق را با چه زحمت و قیمتی فراهم کرده درفرصتی دیگر قابل بحث می باشد.

به طورکلی ، درموقع ارزیابی کم وکیف کارهای دولت دوازدهم ، اصولا باید تنگناها و موانع مادی و معنوی انجام وظایف دولت نیز درنظر گرفته شود.

امکانات دولت زیاد ، مسئولیت و اختیارات دولت وسیع است. منتها موانع و محدودیت ها نیز فراوان می باشد.

درسال گذشته بحران اپیدمی کرونا و
بحران های  روزانه گرانی روزافزون ارز و طلا و مسکن و تحریم های فزاینده سیاسی ، اقتصادی ، بانکی هم جزو موانع کاری بزرگ دولت بوده است. به عوامل فوق،  عامل رفتارهای نا شناخته و متغیر مردم در مورد بحران های مبتلا به کشور  و  فسادها اداری و مالی را نیز می توان جزو عوامل بازدارنده دولت در انجام وظایف مطلوب برشمرد. امید است سال آتی برای دولت سال توفیق و اصلاح امور و شرایط باشد.

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا