بحران بلاروس

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

کشور بلاروس چندیست ، بعداز اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری با بحران تقابل بین مردم و هئیت حاکمه مواجه است. مثل مشهوری می گوید ، (حق دادنی نیست ، گرفتنی است).

گویا این مثل درفرهنگ دیکتاتوری هم صدق می کند. یعنی (حکومت هم گرفتنی است نه دادنی).

روی این اصل نادرست است که درحال حاضر دعوا های کوتاه و بلند مدت زیادی در اقصا نقاط دنیا بین دیکتاتوری و دموکراسی جاریست و بجایی هم نرسیده است.

یکی از کشورهای تازه درگیر شده به این مبارزه سخت ، بلاروس است .بلاروس از جمهوری های پدید آمده از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است و در همسایگی روسیه قرار دارد.

نجات یافتن از ترکیب دیکتاتوری شوروی  تاسیس جمهوری بلاروس در۲۵سال پیش، اتفاقی رو به دموکراسی بوده است.

اما دیکتاتور انتخاب شده به این جمهوری ، با تکیه بر مثل جعلی فوق ، ۲۵سال آزگار است که با ترفند های رایج در دموکراسی های دروغین دنیا، درراس حکومت بلاروس رسوب کرده و بقول مردم بلاروس آزادی های واقعی را از ملت زیر حکومت خویش دریغ کرده است.

دیکتاتوری پوتین در روسیه به بحران اخیر بلاروس سایه افکنده است.  رئیس جمهور لوکاشینکو دراین میان اتحادیه اروپا را به تحریک مخالفان متهم کرده و از رئیس جمهور روسیه انتظار کمک دارد.

اما گویا پوتین هم از لوکاشینکو سیرشده و بی میل به تغییر او نیست.

به هرحال مبارزه مستمر بین قدرت و سلطه از سوئی و حس آزادی خواهی ملتها از سوی دیگر ، در بسیاری از نقاط دنیا ازجمله بلاروس جریان دارد .

این نوع مبارزات وقتی به نتیجه می رسد که توازن قوا بین طرفین دعوا بهم بخورد . واگر نتیجه این نوع مبارزات  به نفع مردم باشد ،  نگهداری نتایج بدست آمده  مهم تر  و پرهزینه تر از خود نتیجه های موفقیت آمیز خواهد بود.

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا