بحران افغانستان

 *مدیرمسئول – محمّد اشراقی

 گویا بحران افغانستان پایانی ندارد. افغانستان با بحران خو گرفته است . دولتی نیم بند  بنام جمهوری اسلامی افغانستان در کابل پایتخت کشور و مناطقی دیگر حاکم است. این دولت شناخته شده و رسمی است. ازجانب آمریکا ومتحدان حمایت مالی ، سیاسی و نظامی می گردد.

گویا اکثریت مردم با دست آورد های حکومت مرکزی موافقند و علاقه ای به امارت متعصب طالبان ندارند.  می توان گفت اغلب کشورهای دنیا هم با دولت افغانستان مشکلی ندارند زیرا دراین کشورنمایندگی یا سفارتخانه دارند .

وقتی محبوبیت دولت افغانستان و غیرقابل قبول بودن فرقه مدعی امارت اسلامی معروف به طالبان مقایسه می شود ، ارجحیت  دولت افغانستان نسبت به ادامه حکومت در این کشور مشخص می گردد.  لذا اصولا باید با شدت وجدیت تمام مورد تایید وتقویت عمومی قرار گیرد .

مسئله این است که دولت افغانستان با همه مزایای یادشده فوق ، چرا باید مثل یک بنای نیمه کاره یا دیوار نیمه شکسته روزگار بگذراند؟

بنظرمی رسد نوعی بی کفایتی برکلیه عوامل درگیر در طرف  علاقمندان حکومت افغانستان مستولی است.  وگونه ای گستاخی و بیرحمی نیز در دشمنان قسم خورده ملت افغانستان وجود دارد.

دراین میان ملت دوستدار حکومت در داخل و خارج افغانستان باید تکلیف خود را روشن کنند تا دولت دلخواه خود را به صورت انقلابی پشتیبانی کنند  و تحقق بخشند.

زندگی حتی در رفاه زیر سایه دولت کنونی  شبیه به دیوارشکسته افغانستان، بیش ازاین به صلاح نیست. زیرا روزی ممکن است این دیوار بشکند و ملت بیهوده امیدوار به حمایت های خارجی دردامن بیرحمان سقوط کنند.

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا