ضرورت ایجاد یک سامانه اطلاع رسانی عمومی

*م.الف

 

گاها اتفاق می افتد که عده ای در اثر عدم اطلاع از موضوعی امتیازمهمی  را از دست می دهند. درحالیکه اگر از موضوع به موقع خبردار می شدند ، با یک مراجعه یا با تهیه و ارسال یک درخواست از مزایای قابل استفاده توسط عموم بموقع سود می جستند.

احتمالا اگر یک همه پرسی انجام شود صحت ادعای فوق تایید می گردد.

بنا بر این دولت دریکی از سازمان های زیرمجموعه خود می تواند سامانه ای ایجاد کند که کلیه اطلاعیه ها و مقررات قدیم و جدید درآن دردسترس باشد.

یا هرسازمانی اطلاعیه و دستورالعمل جدید ی منتشر می کند به سامانه یادشده هم ارسال نماید.

حتی درصورت ایجاد چنین سامانه ای می توان بخش های پرسش وپاسخ هم در ان تعبیه کرد.

بنطر می رسد این سامانه ،به صورت  ابزار اطلاع رسانی مفید عمومی دراختیار مردم ، مشاغل درآید و حتی مورد استفاده ادارات و سازمانها می تواند قرارگیرد.

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا