خبرگزاری ارک

جدیدترین اخبار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری

آخرین اخبار ورزشی، آذربایجان

راه اندازی خطوط پاره خطی مسیرهای شرقی به زودی در تبریز

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه گفت: پیرو مصوبه کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی کلانشهر تبریز، راه اندازی خطوط پاره خطی مسیرهای شرق تبریز به‌زودی اجرایی می‌شود.

ایمان غنی‌زاده در این خصوص اظهار کرد: این امر در راستای اجرای حمل و نقل ترکیبی با هدف کاهش ترافیک هسته مرکزی شهر، کاهش آلودگی هوا، مدیریت زمان و هزینه، کاهش زمان انتظار، اجرای طرح اصلی شبکه اتوبوسرانی هم‌راستا با استانداردهای حمل و نقل ترکیبی و وجود سیستم‌های فرادستی مترو و اتوبوس‌های تندرو با استفاده از ناوگان مینی بوس‌های جدید اجرایی می‌شود.

وی در خصوص خطوط و مسیرهای اجرای این طرح گفت: راه اندازی خطوط پاره خطی در فاز اول برای خطوط شرق کلانشهر تبریز در مسیرهای (۱۲۷زعفرانیه)- (۱۲۹میرداماد)- (۱۰۱-۱۶۹رجایی شهر، ایل گلی)-(۱۴۰شهرک پرواز)-(۱۴۲گلشهر، یاغچیان) و (۱۳۹-۱۱۰ولیعصر) با استفاده از ناوگان مینی بوس راه اندازی خواهد شد و این امر در فازهای بعدی به‌تدریج برای سایر مسیرها و خطوط مشمول این طرح نیز اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه تشریح کرد: مطابق این طرح ضمن کاهش تردد ناوگان خطوط فوق به مرکز شهر، سرویس دهی از مبداء محوطه غربی ایستگاه شماره ۵ مترو(ایستگاه ۲۹بهمن مترو  واقع در راهنمایی جنب ورودی جاده ایل گلی) به سمت انتهای مسیر خطوط فوق و بالعکس انجام خواهد شد و مسافران می‌توانند همزمان از امکانات ایستگاه مترو جهت به مراجعه به مرکز شهر و یا غرب تبریز نیز استفاده کنند.

به نقل از روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه، وی در خصوص کرایه سرویس دهی خطوط پاره خطی نیز گفت: مطابق مصوبه، کرایه این خطوط با لحاظ استفاده بعدی از ناوگان مترو و کاهش هزینه نسبت به اتوبوس، در ناوگان مینی بوس برای هر نفر مسافر ۴۵۰۰ ریال تعین شده است، به‌طوریکه مسافرین می‌توانند بدون دغدغه و با پرداخت کرایه متناسب با مسیر از ناوگان مترو نیز استفاده کنند.

وی در خاتمه با اشاره به جلسات متعدد و هماهنگی‌های بین بخشی جهت اجرای موفق راه اندازی خطوط پاره خطی، افزود: مطابق مصوبه کمیسیون محترم عمران و حمل و نقل شورای اسلامی کلانشهر تبریز، جلسات متعدد با زیر مجموعه‌های دخیل در معاونت حمل و نقل و ترافیک، شرکت بهره برداری قطار شهری و اتوبوسرانی جهت اجرای این طرح و هماهنگی زمابندی حرکت مینی بوس ها و مترو، میزان کرایه دریافتی و خدمات دهی منظم و سایر موارد مرتبط انجام شده و امیدواریم با همکاری شهروندان شاهد اجرای موفق این طرح باشیم.