یونیسف: اقدام دولت ایران در افزایش مرخصی زنان به 9 ماه ستودنی است

خبرگزاری ارک، مورتزی یکشنبه در همایش ترویج تغذیه با شیر مادر در دانشگاه علوم پزشکی تهران پیام یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد) را به مناسبت هفته ترویج تغذیه یا شیر مادر ( 11 تا 16 مرداد) قرائت کرد.

وی در این پیام اعلام کرد: بهترین هدیه برای آغاز زندگی کودکان تغذیه با شیر مادر است که یکی از هوشمندانه ترین و مقرون به صرفه ترین روشها برای حمایت از کودک سالم و رشد پایدار است.

وی افزود: کودکی که از شیر مادر تغذیه نمی کند، به نسبت کودکانی که با شیر مادر تغذیه می کنند، بیشتر در معرض ابتلا به بیماری و مرگ هستند. این کودکان در دراز مدت دچار افت فیزیکی، تحصیلی و اقتصادی می شوند با این حال اکنون فقط 38 درصد کودکان دنیا تغذیه انحصاری با شیر مادر تا شش ماهگی دارند.

مورتزی گفت: امسال هفته جهانی تغذیه با شیر مادر بر شیردهی در محیط کار تأکید دارد، حمایت و توانمندسازی تمام مادران شاغل در بخشهای رسمی و غیر رسمی به نحوی که قادر به حفظ اشتغال و پرورش کودک خود و به خصوص تغذیه آنان با شیر مادر باشند، هدف اصلی هفته تغذیه با شیر مادر است.

وی افزود: زمانی که مادران از فرصتهای محدودی برای آمیختن توأم کار و شیردهی کودکان خود برخوردار هستند، اغلب حق کودکان برای برخورداری از منافع تغذیه با شیر مادر ضایع می شود. در سطح جهانی به دلیل نبود حمایت کافی، زنان شاغل در بخش های رسمی و غیر رسمی در حفط توأم اشتغال و شیردهی با چالش مواجه هستند.

نماینده یونیسف در ایران اضافه کرد: اغلب مادران از مرخصی زابمان مورد نیاز برخوردار نیستند و پس از بازگشت به محل کار خود به مکان، زمان و حمایت کافی به نحوی که قادر به تغذیه کودک با شیر مادر باشند،دسترسی کافی ندارند.

مورتزی با ادامه قرائت پیام یونسف گفت: زنان موقعی که به صورت تمام وقت، نیمه وقت، خوداشتغالی، فصلی یا قراردادی یا حتی روزمزدی کار می کنند یا در خانه مشغول کار هستند، نیازمند حمایت برای حفظ و ادامه موفق تغذیه نوزاد با شیر مادر هستند و دولتها، کارفرمایان، همکاران، خانواده و جامعه محلی باید نقش خود را در حمایت از زنان ایفا کنند.

وی افزود: در این رابطه اقدام دولت جمهوری اسلامی ایران در افزایش مرخصی زنان از شش ماه به 9 ماه ستودنی است.

مورتزی گفت: نگرانی مشترک در این زمینه انصراف کارفرمایان از استخدام زنان در سنین باروری به دلیل ساز و کارهای حمایتی از زنان باردار است، اما در حقیقت کارفرمایان با اعطای مرخصی زایمان به مادران و حمایت از تغذیه کودکان با شیر مادر به از منافع متعددی از حمله کاهش موارد غیبت از محل کار، افزایش وفاداری کارمندان و ماندگاری آنها برخوردار می شوند.

نماینده یونیسف در ایران ادامه داد: برای ارتقای منافع حاصل از تغذیه انحصاری با شیر مادر تدوین و اجرای سیاست های حمایتی و برنامه های جامع ضروری است. این ساز و کارها شامل قوانین حمایتی برای مبارزه با بازاریابی نامناسب جایگزین های شیرمادر ( از جمله شیرخشک) ، در دسترس بودن پرسنل بهداشتی و کارکنان محلی ماهر و آموزشهای متناسب با فرهنگ جامعه است.

مورتزی با ادامه قرائت پیام یونسف افزود: مشاوره مناسب، آموزش و حمایت می تواند تا 90 درصد تغذیه با شیرمادر را افزایش دهد. این حمایتها باید شامل اطمینان بخشی، تشویق و تحسین، اطلاع رسانی، آموزش کارکنان برای بهبود مراقبتهای حمایتی باشد.

منبع: ایرنا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا