ثبت جهانی منظر فرهنگی اورامانات از سهمیه میراث طبیعی یونسکو

منظر فرهنگی تاریخی روستای اورامانات در استان کردستان را می توان از سهمیه میراث طبیعی استفاده و در سال ۲۰۱۸ و یا ۲۰۱۹ ثبت جهانی کرد.

فرهادنظری مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی و فرهنگی ایران به خبرنگار مهر گفت: این روستا می تواند به عنوان میراث طبیعی ثبت جهانی شود. پایگاه آن نیز در حال تشکیل است.

وی افزود: گزینه ثبت جهانی آثار طبیعی ایران در سال ۲۰۱۶ کویر لوت و در سال ۲۰۱۷ جنگل های ارسباران است. می توان روستای اورامانات را به عنوان منظر فرهنگی و تاریخی به صورت ترکیبی ثبت کرد. منظر فرهنگی تاریخی اورامانات دره ای است که از پالنگان شروع می شود و تا حلبچه عراق ادامه دارد.

نظری گفت: امسال پرونده فناوری بادگیرهای ایران را برای ثبت جهانی در فهرست میراث ناملموس به یونسکو ارسال کردیم. سال بعد نیز ثبت کمانچه در دستور کار قرار گرفته است، منتهی اگر یونسکو محدودیت ایجاد نکند، چرا که به تازگی اعلام کرده کشورهایی که بیش از ۱۰ میراث ناملموس در فهرست جهانی ثبت کرده اند، با محدودیت در تعداد آثار ثبتی مواجه خواهند شد.

دکمه بازگشت به بالا