۳کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار در خیابان حکیم شفایی اول بهینه سازی شد

به گزارش ارک خبر:شبکه فشار ضعیف هوایی فرسوده دارای حریم و در گیر با شاخه های درختان با کابل خود نگهدار در شرق اصفهان بهینه سازی شد
مهندس ایرج شمس مدیر برق منطقه ۴ شرکت توزیع برق اصفهان گفت : در خیابان حکیم شفائی تا خیابان پروین ۳ کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خود نگهدار بهینه سازی شد و همچنین بار ترانس های فول بار در این منطقه از ۱۰۰ درصد به ۶۵ درصد کاهش یافت
وی هدف از انجام این پروژه را کاهش تلفات ؛ رفع ضعف برق منطقه ؛ بهینه سازی شبکه ، کاهش خاموشی های ناخواسته ؛ رفع حریم عنوان کرد
وی هزینه پروژه ها را بالغ بر ۶ هزار میلیون ریال مطرح کرد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا