نیم نگاه(اهمیت نیروی انسانی) نوشته محمد اشراقی

اهمیت نیروی انسانی

نیروی انسانی جزو دارایی های ارزشمند، زایا و پویای  هرکشور و جامعه بشمار می رود.

این دارائی طبیعی نیز برای رسیدن  به  مراحل
بهره برداری نیازمند سرمایه گذاری هوشمند می باشد. بر قراری تغذیه مناسب ، بهداشت و انواع
آموزش ها  و مهارت ها و تخصص های گوناگون ، برای آماده سازی نیروی انسانی نسبت به استفاده عملی از ضروریات می باشد.

نیروی انسانی تربیت شده ، آموزش دیده ،  ماهر و متخصص وقتی  می تواند  عملا به جامعه مفید واقع شود که در بسترهای کاری مناسب  قرار گیرد.

در جوامع آزاد و پویا ، نیروهای انسانی در انواع بسترهای کاری دولتی و خصوصی بکار گرفته
می شوند.

این باور وجود دارد که اگرجوامع  با تهیه زمینه کاری و امکانات لازم بتوانند از ظرفیت نیروی انسانی خود استفاده بهینه نمایند ، جامعه را بسوی ترقی و رفاه عمومی  می تواند سوق دهند.

پروسه مذکور فوق  در بعضی از کشورهای  مترقی دنیا با موفقیت نسبی تجربه شده و می تواند  در دیگر جوامع نیز مورد استفاده قرار گیرد .

می توان گفت که مدیریت مناسب نیروی انسانی در دنیا نصف کار مدیریت کل کشور بشمار می رود.

اگر گفته شود که مدیریت نیروی انسانی مهمتر و سخت تر از مدیریت سایر بخش های کشورهاست، گزافه گفته نشده است .

اهمیت بهره برداری مناسب از نیروی انسانی کشورها  آنقدر  زیاد است که اگر اتفاق نیفتد بقیه دارایی های کشور نیز به بهره‌وری نمی‌رسند.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا