رصد مشکلات جامعه  * نوشته- محمّد اشراقی

مـوقوفات- اصولا یکی از اهداف سنت وقف تبدیل مالکیت اموال وقفی از مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی است. بنابراین منافع حاصله از موقوفات باید به مردم برسد. البته نظر واقف نیز باید مورد توجه قرارگیرد. روند افزایش موقوفات نشان
می دهد که سهم مالکیت عمومی نسبت به مالکیت خصوصی بیشتر می شود. لذا معقول بنظر می رسد که منافع حاصل از موقوفات نباید راکد بماند. برعکس باید بطور شفاف در جهت گشایش امور مردم مصرف شوند.

 

برجام – در موقعیت عادی نیازی به برجام نبود. اگر برجام از سوی مخالفین داخلی و خارجی مورد مخالفت قرار نمی گرفت، بار می داد و مقاصد طراحان این قرار بین المللی بنفع ایران تمام می شد. ولی متاسفانه اهداف برجام تحقق نیافت.
البته از عمر برجام هفت سال دیگر باقیست. بنابراین فرصت استفاده از منافع بالقوه آن هنوز باقیست.

 

وضعیت اقتصادی- ضعف مالی، تورم، گرانی، بیکاری و بیماری وضعیت اقتصادی مردم  را روز به روز تضعیف می نمایند. بدتر شدن وضعیت اقتصادی باعث افرایش آسیب های فردی و اجتماعی شده است. برای بررسی اوضاع پیش آمده و انجام اقدامات عملی در جهت جلوگیری از بدتر شدن اوضاع تعیین کار گروه ملی متخصص و کارا ضروری بنظر
می رسد.

 

بورس- بورس یکی از نهادهای اقتصادی فعال ضروری می باشد. منتها وضعیت فعلی بورس در کشور بتبع سیاست های اخیر دولت با عدم تعادل عرضه و تقاضا با ریزش مستمر مواجه شده است. دارندگان سهام فعلی و افراد جدید متمایل به خرید سهام، بهتراست قبل از هراقدامی نسبت به کسب آموزش ترفندهای بازار بورس اهتمام ورزند. اگر سهامدار بورس ماهر و مطلع باشد می تواند در
گیرو دار بازار کمترمتضرر شود.

 

گرانی- سیر صعودی گرانی  علت های مختلف شناخته شده  دارد. نهادهای مسئول اقتصاد کشور باید در جنگ اقتصادی جاری هوشیار باشند تا مردم کمتر آسیب بینند. متاسفانه عده ای در قالب گران فروش، کم فروش، محتکر و قاچاقچی از آشفتگی های بازار در کمین غارت منافع و منابع عمومی نشسته، گرانی و کمبودها را ایجاد می نمایند. برای جلوگیری از گروه های مخل نظم بازار، قدرت نظارت دولتی و مردمی  باید تقویت شود.

 

افت کمیت و کیفیت کالاها- اغلب مردم علاوه بر گرانی کالاها، از افت کیفیت و کمیت کالاهای گران شده گلایه می کنند. کشف صحت و سقم این مدعا از مقایسه کالاها قبل و بعداز گرانی ها مشخص می شود. افت کمیت و کیفیت بهمراه گرانی نشانگر دهن کجی بعضی از تولید کنندگان به دولت و مردم است. پیگیری  این مورد مهم از طرف نهادهای نظارتی، اقتصادی، بهداشتی ، صنعتی و  اداره استاندار لازم و بسیار حائز اهمیت می باشد.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا