مسائل روز* نوشته محمد اشراقی

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

سنت ها- در جوامع بدوی سنتها بمثابه قوانین مکتوب بوده و اغلب شدیدتر از قوانین جوامع مدرن محکمتر اجرا می شوند.
اگر موازین ناشی از  فرهنگ، سنت و اصول  اخلاقی و مذهبی را داخل طیف وسیع انواع قوانین شفاهی و مدون بدانیم،  اغلب جوامع نه کمبـود قانون بلکه، از عدم تـوجه  به قوانین یا انواع بی قانونی ها رنج
می برند. باور این است که در مراحل تعلیم و تربیت، باید ضرورت قانونمداری اولویت برتری داشته باشد تا شهروندها زندگی آرام را مستلزم اجرای قوانین بدانند و قوانین و اجرای کامل آنها را ملکه ذهن خود سازند.

یارانه – با تصویب طرح اصلاح قانون بودجه درمجلس دولت موظف به پرداخت یارانه مصـوب شد. یعنی منبعد دولت می تواند تمهیدات و مقدمات پرداخت، را بموقع آماده ساخته  و پرداخت نماید.

لزوم تقریب فرق اسلامی – حرمت یک دین از طرف نمایندگان سایر ادیان وقتی  رعایت می شود که حرمت ادیان  توسط پیروان مربوطه نیز رعایت شود. نام مبارک دین اسلام که با توجه به کثرت پیرو در اقصی نقاط دنیا ، جزو چهار دین معتبر و معروف جهان می باشد، اخیرا بعلت حوادث گوناگون ونامطلوب از طرف بعضی پیروان نا مرغوب دنیا درنظر بعضی ها به غلط خدشه دار شده است. بقول مشهور، اسلام به ذات خود ندارد عیبی، عیب در مسلمانی ماست. تعالیم اسلام  ناب، فارغ از حواشی و زوائد مذاهب، فرق، و نحله گوناگون، راهکار مناسبی برای قانع کردن انسان طالب قناعت معنوی است.
بنابراین برخواص رهبران فرق اسلامی است که، دین اسلام را از طریق انجام اقدامات تقریبی، از حشو و زواید تصفیه و به صورت ناب محمدی ان در آورند.
با این کار شجاعانه می توان  اسلام و مسلمین  را از تعرض  و بی حرمتی های مغرضان خودی و بیگانه  نجات داد و هم تعریفی نو از اسلام اصیل به جهانیان ارائه داد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا