لزوم مقابله با ترور * نوشته محمد اشراقی

ضایعه اسفناک ترور دکتر محسن فخری زاده، دانشمند هسته ای کشور،  نشان می دهد که اسرائیل برای حفظ خود، دارای ابزارهای جاسوسی و ترور دقیقی می باشد. انجام ترور فوق بدون داشتن عوامل نفوذی در داخل نهادهای خودی غیر ممکن است. سازمان جاسوسی اسرائیل، موساد، درجهت اجرای نقشه های شوم صهونیستی، مسلما در جذب انواع حمایت های اطلاعاتی و اجرائی افراد و گروه های  مخالف ایران در خارج و داخل کشور  مؤفق بوده که توانسته مرتکب چنین جنایتی شود. اسرائیل و ایران سال هاست درعرصه های گوناگون رو در روی هم ایستاده و همدیگر را مستمرا به طور تئوری وعملی تا حد جنگ و انهدام تهدید می کنند. باور این است که اقدام غیر معقول  ترور دانشمندان هسته کشور توسط اسرائیل که از سالهای گذشته شروع شده، حاصل تقابل و مناقشه آشکار و پنهان تقابل دیرینه با سابقه چهل ساله دوکشور می باشد و ممکن است  تکرار هم بشود. این بدان معنی می تواند باشد که،  باید چترهای حفاظتی و امنیتی ثروت های انسانی، مالی، اداری  ونظامی افزایش یابد و تقویت شود. ضمنا برای خنثی سازی اقدامات تهاجمی ، نفوذ در سازمانهای جاسوسی واطلاعاتی دشمنان نیز باید مورد غفلت قرار نگیرد. زیرا وقتی که یک دانشمند اتمی واقع در حصار امنیتی شدید ترور می شود، تکرار حادثه مشابه در حوزه های کم دفاع دیگر هم غیر محتمل نیست.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا