تولید شکل نوترکیب پروتئین های ویروس کووید ۱۹ جهت استفاده درکیت ها وآزمایش های تشخیصی توسط محققان دانشگاه صنعتی اصفهان

به گزارش  ارک خبر:محققان دانشگاه صنعتی اصفهان با بهره گیری از مهندسی ژنتیک و انتقال ژن ازویروس به باکتری، موفق به تولید گونه نوترکیب از پروتئین نوکلئوکپسید(N) و بخشی از پروتئین اسپایک (S) ویروس کووید۱۹(SARS-COV-2) به منظور بهره برداری درکیت ها و آزمایش های تشخیصی این بیماری شدند. دانشیارگروه بیوتکنولوژی دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان با اعلام این خبر گفت: پروتئین نوکلئوکپسید بر روی ژنوم ویروس قرار دارد و با توجه به ایمنی زایی و فراوانی بالا یکی از بهترین آنتی ژن های ویروس برای تشخیص بیماری است. دکتر آذرشاه پیری افزود: پروتئین اسپایک (S) نیز بر روی سطح ویروس قرار دارد و نقش مهمی در شناسایی گیرنده و نفوذ ویروس به سلول دارد. از این روتولید و مطالعه این پروتئین برای تحقیقات ضدویروسی و همچنین تولید واکسن بسیار حائز اهمیت می باشد. وی با بیان این که تولید این پروتئین ها تسهیل کننده ساخت کیت های باکیفیت تشخیص بیماری کووید ۱۹ است، تصریح کرد: استفاده از پروتئین نوترکیب نوکلئوکپسید(N) و بخشی از پروتئین اسپایک (S) برای کیت های الایزا و کیت های تشخیص سریع در تشخیص آنتی بادی علیه ویروس در خون مورد استفاده قرار می گیرد. شاه پیری، ادامه داد: عملکرد این پروتئین ها درگروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان با ساخت کیت آزمایشگاهی از طریق پوشش دهی میکروپلیت با پروتئین نوکلئوکپسید(N) و استفاده از سرم های استاندارد حاوی آنتی بادی های (IgG) و(IgM)، بررسی و به تأیید رسیده است. وی اضافه کرد: طبق این فرآیند وﺟﻮد IgM ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺣﺎد و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﻣﻰباشد. در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﻣﻨﻔﻰ ﺷﺪن IgM ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه با لا رفتن  IgG ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺑﺘﻼء ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ. دانشیارگروه بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی اصفهان در ادامه افزود: در حالی که وارد کردن تنها یک میلی گرم از این پروتئین حدود ۴۰۰ دلار هزینه در بر دارد، تولید این محصول در مقیاس بزرگ در آزمایشگاه گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی این دانشگاه، این هزینه را بسیار مقرون به صرفه نموده و می تواند نیاز محققان کشور را تأمین نماید. شاه پیری، تصریح کرد: درگام بعدی می توان با بهره گیری از مهندسی پروتئین و جهش زایی هدفمند بر روی ژن های تولید کننده این پروتئین ها و تولید پروتئین های جهش یافته، به اطلاعاتی در رابطه با مکانیسم دقیق عمل این ویروس که مرتب درآن جهش های ژنتیکی روی می دهد دست یافت و این اطلاعات حتی در صورت ایمنی شدن افراد با واکسن برای کنترل بیماری در آینده مفید خواهد بود. گفتنی است: این دستاورد با حمایت مرکز نوآوری و تجاری سازی فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان به انجام رسیده و هم اکنون آماده ارائه نتایج جهت بهره برداری در حوزه سلامت کشور می باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا