جزئیات پرداخت کمک هزینه زایمان به بیمه شدگان

یک کارشناس سازمان تأمین اجتماعی درباره کمک هزینه زایمان، توضیحاتی داد.

محمدحسن زدا کارشناس سازمان تأمین اجتماعی درباره کمک هزینه زایمان، اظهار کرد: ۲۰ درصد بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی خانم هستند و باید توجه ویژه‌ای به وضعیت اشتغال آن‌ها کنیم.

کارشناس سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه در ماده ۵۹ قانون تامین اجتماعی،  درباره کمک هزینه زایمان افزود: اگر خانم بیمه شده‌ای یک سال سابقه بیمه داشته باشد می‌تواند از ۶ ماه بارداری استفاده کند و ۲.۳ حقوق خود را دریافت کند.

زدا با اشاره به اینکه این قانون در سازمان‌هایی که تامین منابع شده باشد ۹ ماه و در سازمان‌هایی که هنوز تامین منابع نشده باشد ۶ ماه اجرا می‌شود، اضافه کرد: مکاتبات زیادی در این زمینه داشته ایم تا بتوانیم برای تمام بیمه شدگان تامین اجتماعی ۹ ماه را اجرا کنیم.

وی بیان کرد: برای سال ۹۸ بار مالی ۳۶۰ میلیارد تومان پیش بینی شده بود و در قانون برنامه ششم آمده اگر سازمان بیمه‌گر نتواند منابع مالی خود را فراهم کند نمی‌تواند قانونی را اجرا کند.

کارشناس سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر سازمان بیمه‌گر منابع خود را تامین نکرده باشد، نمی‌تواند از منابع دیگری برای هزینه زایمان استفاده کند چراکه این اقدام جرم تلقی می‌شود و تاکنون هم این منابع تامین نشده و مجبور هستیم ۶ ماه اجرا کنیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا