ضرورت واکسیناسیون کرونا* نوشته محمد اشراقی

 

لزوم تزریق واکسن کرونا به عموم مردم مثل بقیه موارد و مسایل عمومی بین عوام وخواص مورد اختلاف است.

عده ای در لزوم تزریق فوری در حدود یکصد میلیون دوز واکسن کرونا اعتقاد دارند و هرگونه تاخیر در تهیه و استفاده از این واکسن را جایز نمیدانند.

عده ای دیگر اعتقاد دارند که تزریق واکسن بعلل گوناگون ضروری نیست و مثل واکسن سایر بیماریها می تواند اختیاری باشد.

این مواضع متضاد هم در میان مردم و هم دربین دولتمردان وجود دارد.

باور این است که مثل سایر موضوعات مورد  اختلاف،  این موضوع نیز  با بحث، گفتگو و بررسی  قابلیت حل  و اتخاذ تصمیم گیری دارد.

در مورد انتخاب نوع و منبع خرید واکسن نیز مسئولین صاحب صلاحیت هستند.

انچه که مسلم است، این است که سازندگان واکسن های موجود در بازار بین المللی، ناگزیر از رعایت اصول علمی و بهداشتی معیار تولید واکسن می باشند.

در مورد ضرورت تسریع از بازار خارج باید گفت که هرچه پروسه خرید کوتاه تر باشد بهتر است و با سنجش امکانات و مزایای هرکدام نسبت به گزینش مناسب واستفاده بموقع اقدام گردد.

واکسن ساخت داخل نیز در صورت آماده بودن
می تواند جزو گزینه های موجود خارجی، قرار گیرد و استفاده گردد.

آنچه که مهم است، سلامت عمومی جامعه می باشد، که نباید به هیچ وجه و ملاحظه غیر واقعی به مخاطره افتد.

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا