دموکراسی ضرورت جوامع * نوشته محمد اشراقی

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

از وقتی که دو نفر کنار هم قرار می گیرند، در مدیریت روابط این جمع دو نفری، ضرورت و فایده تعامل بجای تقابل احساس می شود.

منتها این  احساس ضرورت و فایده در مدیریت جمعی، لزوما همیشه نتایج مثبت ذاتی خودرا نمی تواند نشان دهد،  زیرا ممکن است، عوامل دیگری چون برتری فکری و اقتدار عملی ، غلبه افراد بر جامعه را فراهم آورد . در موارد نادر، این روند به نفع جمع تمام می شود، ولی معمولا، غلبه فرد به جمع یا اقلیت به اکثریت، مضر و برخلاف جهت منافع عموم منتهی می گردد.

البته در مورد توفیق و شکست هردو نوع مدیریت فردی و جمعی، عوامل و شرایط دیگری نیز از قبیل مقدار امکانات،کار آمدی و ضعف و نقص سیستم ها و توانمندی مدیران دخیل می باشند.

یعنی اگر شرایط فرعی دخیل در اداره جوامع، مساوی فرض شود، مسلما جوامع تحت مدیریت نخبگان انتخابی عامه مردم، از برکات مادی و معنوی، آزادی بهتر و بیشتر، رشد و ترقی زیادتر برخوردار خواهد بود.

مردم در اینگونه مدیریت ها، یعنی تحت مدیریت دمکراتیک از آسودگی خیال بیشتر  و خاطر جمعی کافی، برخوردار می شوند، و نظرات مفید مردم در مدیریت های مردمی در حد مطلوب، به کرسی      می نشیند.

باور این است که دموکراسی، نوعی ضرورت حتمی مدیریت جوامع بشری بشمار می رود و  همیشه و در تمام مراحل از رشد مادی و معنوی قابل استفاده و بکار گیری دارد. یعنی دموکراسی برای جوامع بشری،  امری ضروری و مفید می باشد.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا