منافع شناخت مسائل جامعه* محمّد اشراقی

جامعه بمثابه محیط مادی ومعنوی آحاد مردم است. در هرمحیطی مسایل ریز ودرشت زیادی مطرح می شود.

جامعه بمثابه محیط مادی ومعنوی آحاد مردم است.

در هرمحیطی مسایل ریز ودرشت زیادی مطرح می شود. مردم و مدیران جوامع با توجه به رشد اجتماعی و فرهنگی خود نسبت به مسایل موجود جامعه توجه نشان می دهند.جوامع دارای مسائل گوناگون مادی و معنوی می باشند.

مسایل و مشکلات مردم و مسئولین هر جامعه، نسبت به سطوح آگاهی، میزان ثروت ملی، تعدد و تنوع  فرهنگی،  دینی و قدرت و سطح اقتصاد، آگاهی علمی و اجتماعی و توان تجاری و صنعتی فرق می کند.

آنچه که مسلم است مسایل ومشکلات وقتی بطور مطلوب  عیب یابی و حل می شوند که با آگاهی تحت نظر باشند و هوشمندانه برخورد گردند.

باور این است که غفلت و بی توجهی به مسایل و دشواری ها، حل آنها را ناممکن و پرهزینه می سازد.

در مورد مضار طرز برخورد غیر اصولی و فارغ از  علم با مشکلات ویا رصد دائمی امکانات و نقایص جامعه و یافتن راه حل های علمی به آنها، می توان مثالهای فراوانی ذکر کرد.

حرکت دنیا بطرف هوشمند سازی شهرها تا حدودی در جهت سوق دادن روش رصد و حل مستمر و هوشمند  مشکلات و مسایل جوامع می تواند شمرده شود.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا