نقد اخبار روز *م.گونش

 

*همدلی دولت و مجلس- همدلی عامل وحدت ، رشد وتعالی است. دولت و مجلس که در شرایط عادی عصاره ملت تلقی می شود بطریق اولی باید با تکیه بر وحدت وهمدلی شرایط را برای حل مشکلات آماده سازند.  اما متاسفانه حداقل در زمان حاضر بین دولت و مجلس، نشانی از همدلی دیده نمی شود. ولی نظرباینکه درگیری های ظاهری بیشتر با هدف جلب افکار عمومی اتفاق می افتد، بهتراست، مجلس و دولت افکار مردم را با واقعیات ملموس و مفید به طرف خود معطوف دارند.

 

*اهمیت رتبه دانشگاه ها- برای ارزیابی رتبه دانشگاه ها حتما معیارهایی وجود دارد. باور این است که یکی از عوامل ارزیابی دانشگاه باید مقالات علمی منتهی به پروژه های فنی ، تولیدی و تجاری باشد. وگرنه احراز رتبه بین دانشگاه ها معنای قابل اعتنائی نخواهد داشت.

 

*اهمیت معادن- معادن در بهره وری از ثروت های ملی و افزایش سطح اشتغال مهم است. در بهره وری از معادن اشتغال محلی و بهره مندی اقتصاد محلی حائز اهمیت زیاد می باشد. طوری نباشد که بهره بردار، از بهره حاصله سهمی جز تخلیه معادن  به اقتصاد استان ندهد.

 

*آلایندگی صنایع- ظاهرا بعضی از مؤسسات صنعتی آلاینده پلمپ می شوند. ضمن تایید توجه به موضوع آلایندگی اعلام می شود که مؤسسات صدور مجوز به صنایع آلاینده نیز باید مورد باز خواست قرار گیرند، تا در صدور مجوزها دقت بیشتری اعمال نمایند. اگر اینگونه شود، شعار پیشگیری بهتر از درمان است،در این مورد تحقق می یابد و کارخانجات دایر با توقف دچار خسارت نمی شوند.

 

*افزایش تعرفه پارک های حاشیه ای تبریز-واقعیت این است که اجرای پروژه پارک های حاشیه ای تا کنون برای ساماندهی پارکینگ خیایانی مفید بوده است. پیشنهاد می شود در صورت اقتصادی بودن نبست به توسعه بیشتر پارک حاشیه ای اقدام گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا