معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان خبر داد:

واگذاری ۱۱۱ شیرخواره در اصفهان به فرزندخواندگی

به گزارش ارک خبر:در سال گذشته ۱۱۱ شیرخواره به صورت امین موقت به متقاضیان واگذار شده است که از این تعداد ۶۶ شیرخواره دختر و ۴۵ شیرخواره هم پسر بودند.

  معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: تاکنون موردی از کرونا در شیرخوارگاه اصفهان گزارش نشده است و در سال گذشته ۱۱۱ شیرخواره به فرزندخواندگی واگذار شدند.

عبدالرضا اسماعیلی معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: تاکنون موردی از کرونا در شیرخوارگاه اصفهان گزارش نشده است و در سال گذشته ۱۱۱ شیرخواره به فرزندخواندگی واگذار شدند.

عبدالرضا اسماعیلی، معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان با تشریح وضعیت شیرخوارگاه اصفهان در مواجه با بیماری کرونا، گفت: با توجه به حساسیت جامعه هدف شیرخواران همواره سعی شده است که در این مکان، نکات بهداشتی و ایمنی زیر نظر کارشناسان و کادر بهداشت با نظارت دقیق انجام شود.

وی افزود: همه گیری کرونا در پانزده ماه اخیر باعث شد بیش از پیش در راستای رعایت دستورالعمل های بهداشتی در تنها شیرخوارگاه اصفهان برآییم چراکه جمعیت حاضر دراین مکان بسیار آسیب پذیر هستند.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان بیان داشت: با هماهنگی ستاد مقابله با کرونا به صورت برخط نظارت ها بر شیرخوارگاه اعمال می شود و تاکنون موردی از ابتلاء به کرونا در بین شیرخواران اصفهان رخ نداده است.

وی اضافه کرد: در سال گذشته ۱۱۱ شیرخواره به صورت امین موقت به متقاضیان واگذار شده است که از این تعداد ۶۶ شیرخواره دختر و ۴۵ شیرخواره هم پسر بودند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا