رتبه ایرانی‌ها در میان برترین دانشگاه‌های مهندسی دنیا

در یازدهمین دوره رتبه‌بندی موضوعی پایگاه رتبه‌بندی کیو اس (QS) تعداد ۸ دانشگاه ایرانی در میان برترین‌های مهندسی دنیا قرار گرفته‌اند و بررسی رتبه در سه سال اخیر نشان از رشد رتبه آنها دارد.

به گزارش ارک خبر،رتبه‌بندی کیواس یکی از معتبرترین نظام‌های رتبه بندی بین‌المللی است که توسط مؤسسه کاکارلی سیموندز انگلستان صورت می‌گیرد و در رتبه بندی موضوعی کیواس بر اساس چهار شاخص بررسی شهرت دانشگاه، ارزیابی کارفرمایان، تعداد استنادها به ازای هر مقاله و h-index دانشگاه‌ها را رتبه بندی می‌کند.

رتبه بندی کیواس در سال ۲۰۲۱ میلادی دانشگاه‌های برتر دنیا را در ۵۱ حوزه موضوعی در قالب ۵ حیطه کلی علوم طبیعی، مهندسی و فناوری، علوم زیستی و پزشکی، علوم اجتماعی و هنر و علوم انسانی مورد رتبه بندی قرار داده است.

در حیطه مهندسی و فناوری ۷ موضوع علوم کامپیوتر و سیستم‌های اطلاعاتی، مهندسی شیمی، مهندسی عمران و سازه، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی مکانیک، تولید و حمل و نقل هوایی، مهندسی مواد معدنی و معدن، مهندسی نفت بررسی شده‌اند.

جدول عملکرد دانشگاه‌های ایرانی در سه سال اخیر در رتبه بندی موضوعی کیو اس در حیطه مهندسی و فناوری

حیطه مهندسی و فناوری
نام دانشگاهرتبه ۲۰۲۱رتبه ۲۰۲۰رتبه ۲۰۱۹
دانشگاه صنعتی شریف۱۷۸۲۲۱۳۰۸=
دانشگاه تهران۲۸۲۲۷۲۴۵۰-۴۰۱
دانشگاه صنعتی امیرکبیر۳۴۵۳۶۱۵۰۰-۴۵۱
دانشگاه علم و صنعت ایران۵۰۰-۴۵۱رتبه نداردرتبه ندارد
موضوعاتعلوم کامپیوتر و نظام‌های اطلاعاتی
دانشگاه صنعتی شریف۳۰۰-۲۵۱۳۰۰-۲۵۱۳۵۰-۳۰۱
دانشگاه تهران۴۵۰-۴۰۱۴۵۰-۴۰۱۵۰۰-۴۵۱
دانشگاه صنعتی امیرکبیر۶۰۰-۵۵۱۵۵۰-۵۰۱۶۰۰-۵۵۱
موضوعاتمهندسی شیمی
دانشگاه صنعتی شریف۲۵۰-۲۰۱۲۵۰-۲۰۱رتبه ندارد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر۳۰۰-۲۵۱۳۰۰-۲۵۱رتبه ندارد
دانشگاه تهران۳۰۰-۲۵۱۳۰۰-۲۵۱رتبه ندارد
موضوعاتمهندسی عمران و سازه
دانشگاه صنعتی شریف۲۰۰-۱۵۱۲۰۰-۱۵۱۲۰۰-۱۵۱
موضوعاتمهندسی برق و الکترونیک
دانشگاه صنعتی شریف۱۴۷۲۰۰-۱۵۱۳۰۰-۲۵۱
دانشگاه تهران۲۰۰-۱۵۱۲۰۰-۱۵۱۳۰۰-۲۵۱
دانشگاه صنعتی امیرکبیر۳۰۰-۲۵۱۳۰۰-۲۵۱۵۰۰-۴۵۱
دانشگاه علم و صنعت ایران۳۰۰-۲۵۱۳۵۰-۳۰۱رتبه ندارد
دانشگاه صنعتی اصفهان۳۵۰-۳۰۱۴۰۰-۳۵۱رتبه ندارد
دانشگاه شیراز۴۰۰-۳۵۱۴۰۰-۳۵۱۵۰۰-۴۵۱
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی۴۵۰-۴۰۱۴۵۰-۴۰۱رتبه ندارد
دانشگاه فردوسی مشهد۵۰۰-۴۵۱۵۰۰-۴۵۱رتبه ندارد
موضوعاتمهندسی مکانیک، هوانوردی و ساخت
دانشگاه صنعتی شریف۲۰۰-۱۵۱۲۰۰-۱۵۱۳۰۰-۲۵۱
دانشگاه صنعتی امیرکبیر۲۵۰-۲۰۱۲۵۰-۲۰۱۳۵۰-۳۰۱
دانشگاه تهران۲۵۰-۲۰۱۲۵۰-۲۰۱۳۰۰-۲۵۱
دانشگاه علم و صنعت ایران۳۵۰-۳۰۱۴۰۰-۳۵۱۴۵۰-۴۰۱
دانشگاه صنعتی اصفهان۴۰۰-۳۵۱۵۰۰-۴۵۱۴۰۰-۳۵۱
دانشگاه شیراز۴۰۰-۳۵۱۴۰۰-۳۵۱۴۰۰-۳۵۱
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی۵۰۰-۴۵۱۵۰۰-۴۵۱رتبه ندارد
موضوعاتمهندسی نفت
دانشگاه صنعتی شریف۱۷۱۹
دانشگاه تهران۲۶۲۵
دانشگاه صنعتی امیرکبیر۳۲۲۷
دانشگاه شیراز۱۰۰-۵۱رتبه ندارد
دانشگاه فردوسی مشهد۱۵۰-۱۰۱رتبه ندارد
دانشگاه آزاد اسلامی۱۵۰-۱۰۱رتبه ندارد

در موضوع «معدن و مهندسی معدن» دانشگاه‌های ایرانی رتبه‌ای ندارند. همچنین در موضوع مهندسی نفت تنها در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ رتبه بندی دانشگاه‌ها صورت گرفته است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا