بهره برداری از پروژه های برق رسانی روستایی در ششمین هفته پویش هرهفته الف ب ایران در اصفهان

به گزارش ارک خبر:در هفته ششم اصلاح شبکه روستایی شرکت توزیع برق اصفهان با هزینه ای بالغ بر ۳۱۷۳۰ میلیون ریال انجام شد
این پروژه که در دهستان و روستای زفره ؛ ازیران ؛ کوهان ؛ دستجا و کبوتر آباد عملیاتی شد و بیش از ۲۸۸۶ مشترک را منتفع نمود
به منظور بهسازی و رفع مشکل حریم شبکه بیش از ۲۵۰ اصله پایه تعویض و نزدیک به ۳کیلومتر شبکه احداث گردید و همچنین به منظور رفع افت ولتاژ بیش از ۱۱ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف در مدار قرار گرفت

دکمه بازگشت به بالا