۴۱ شکایت به هیئت اجرایی انتخابات شهرستان اسکو واصل شده است

اسکو- فرماندار شهرستان اسکو گفت: ۴۱شکایت از سوی نامزدهای انتخابات شوراهای اسکو، سهند و ایلخچی واصل شده که به استناد ماده ۷۲ قانون شوراها به هیئت نظارت شهرستان ارسال خواهد شد.

به گزارش ارک خبر،بابک رضی منش با اشاره به مفاد ماده ۷۰ آئین نامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی اظهار داشت: طبق این ماده از تاریخ انتشار آگهی نتیجه انتخابات به مدت دو روز هیئت اجرایی در محل فرمانداری نسبت به دریافت شکایات اقدام خواهد کرد که این مهلت قانونی نیز به پایان رسید.

فرماندار شهرستان اسکو افزود: در مهلت قانونی ارسال شکایات، ۴۱ مورد شکایت به هیئت اجرایی انتخابات شهرستان واصل شده که بر اساس ماده ۷۱ آئین نامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی در بازه قانونی پس از رسیدگی به هیئت نظارت شهرستان ارسال خواهد شد.

رضی منش با اشاره به ماده ۷۲ آئین نامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی گفت: هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان در بازه مقرر در قانون”حداکثر ظرف ۵ روز” شکایات نامزدهای شوراهای اسلامی را بررسی و نسبت به اعلام نظر و تصمیم در خصوص شکایات اقدام خواهد کرد.

وی ادامه داد: برابر قانون شوراها چنانچه افرادی به نظر هیئت نظارت شهرستان معترض باشند، برابر بند ۲ ماده ۷۳ آئین نامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی می‌توانند شکایات خود را به هیئت نظارت استان اعلام کنند.

فرماندار شهرستان اسکو تصریح کرد: بر اساس بند ۳ ماده ۷۳ آئین نامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی هیئت نظارت استان حداکثر ۱۵ روز بر اساس ماده ۵۹ و با رعایت ماده ۶۱ قانون انتخابات شوراها نتیجه نهایی را اعلام خواهد کرد.

رضی منش با بیان اینکه هرگونه تغییر در نتیجه انتخاب برابر قانون و آئین نامه اجرایی باید از طریق هیئت نظارت استان به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها ارسال شود گفت: هیئت مذکور در بازه زمانی حداکثر ۵ روز نسبت به بررسی و اعلام نظر قطعی و نهایی اقدام خواهد کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا