یادداشت های روز* نوشته محمد اشراقی

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

 

انتظار از رئیس جمهور منتخب:

۱- داشتن سرعت عمل در شناخت نارسائی ها، آسیب های جمهوری و شروع اقدامات فوری برای رفع موارد یادشده.

۲-بررسی وتشخیص مواداجرا نشده قانون اساسی و اعلام این موادبه مردم وآغاز اجرای عملی وصادقانه آنها.

۳-توجه به خواست های رای دهنده ها و آنهائی که رای نداده اند.

۴- تهیه نتایج بررسی آسیب های اجتماعی و ارائه آسیب های شناسائی شده و معرفی راه آسیب زدائی از حوزه های مختلف جامعه و کشور.

۵- آسیب زدائی جامعه و کشور با روش های مبتنی بر عمل درمانی بجای حرف درمانی.

 ازادی بیان 

ازادی بیان واقعی در جامعه درهر شرایطی ضروری و قابل اجرا می باشد. آزادی بیان بمثابه بهداشت عمومی برای تنظیم سلامت فکری جامعه امری ضروری، اجتناب ناپذیر و کاملا مفید است. منفعت وجود آزادی بیان کامل و بدون هزینه بیش ازضرر آن است. اکنون عده ای درپی رسیدن باهداف مادی و سیاسی شخصی و گروهی نظرات غلط و غیر واقعی را آزادانه ابراز می دارند و مورد اعتراض قرار نمی گیرند،  ولی عده ای بدلایلی به علت واهمه از آسیب زدن به توازن  فکری موجود، قادر به اظهار نظر بی پروا نیستند. در این حالت که نوعی خلاء فکری گمراه کننده در جامعه، ایجاد می شود، متاسفانه وضعیت یک سو نگری زیانبار، حاکم می شود. تداوم وضعیت یک سونگر، روح جامعه را آسیب پذیر و آبستن تقابل های ناخواسته و مضر می کند. یکی از روشهای ایجاد اعتدال فکری در جامعه،  برقراری آزادی بیان وعمل کامل قانونمند و بی هزینه می باشد.

توقف رانت و فساد

برای توقف فوری رانت خواری و فساد لازم است ابتدا راههای معمول منتهی به رانت خواری و ارتکاب انواع فساد ها،  به طور کارشناسی و سریع شناسایی  و مسدود شوند. علاوه بر این اقدام ضروری، مسئولین ذیربط باید موارد مشکوک مرتبط  با رانت و فساد را  به طرق قانونی مناسب از دسترسی عوامل رانت و فساد خارج سازند.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا