*عدالت و حقوق* نوشته محمد اشراقی

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

 

عدالت مفهومی وسیع و فاقد تعریف مشخص می باشد. حضرت علی (ع) عدالت را قرار گرفتن چیزها در مواضع خود تعریف می کند. ضرورت وجود  عدالت در موضوعات و موارد زیادی می تواند مطرح باشد. عدالت رفاهی، عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی و عدالت قضائی، در زمینه سنجش میزان تحقق عدالت جزو سرفصل های مهم مقایسه محسوب می شوند. شناسائی عدالت، برای تحقق آن در جوامع، امری ضروری است. شناخت معیار های عدالت مثل آشنائی با حقوق، در جلوگیری از وقوع مظالم و بی عدالتی ها مؤثر می باشد. بنا براین آشنائی مردم با حدود خود درموردعدالت و حقوق فردی و اجتماعی امری لازم و مفید بشمار می رود. عدم آگاهی از میزان عدالت و حقوق فردی و اجتماعی، مردم را در مقابله با ظلم و بی عدالتی، ناتوان می سازد.

*انتظاراز دولت جدید

مردم از دولت جدید انتظار دارند، که در مورد  اهداف کوتاه و بلند مدت خود برنامه مدونی تهیه و در اختیار مردم قرار دهد. اگر این کار انجام شود، جامعه می تواند از التهاب دوره برزخ تغییر دولت در مرحله انتظار اجرای برنامه های جدید و اصلاحی دولت قرار گیرد. مردم آگاه از پیشرفت برنامه های دولت،  درصورت لزوم می تواند دولت را مساعدت و تشویق نماید.

*فضای مجازی

فضای مجازی با اینکه در بستر رسانه های مجازی شکل می گیرد، ولی منشا مواد انعکاسی در این  فضا، بومی است. به نظر می رسد محدود کردن فضای مجازی، ممکن است بصورت سدی موقتی در مقابل ابراز نظرات عموم، بتواند عمل کند و خواست طراحان قوانین محدود کننده را بر آورده کند، ولی مسلما برای دراز مدت کارایی لازم را  نخواهد داشت. اگر دقت شود، علاوه بر منافع و مزایای مشخص وجود شبکه های دیجیتالی،  آگاهی سریع و مشبع از افکار عمومی از این طریق، بزرگتربن سود این شبکه بشمار می رود.  آیا خلق شبکه های اجتماعی جذاب رقیب راه حلی بهتر از نفی شبکه های موجود نیست؟ آزادی بیان، قلم و ابراز  افکار عمومی، جزو نعمت هایی هستند که سود بیشتری از  زیان های متصور دارند.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا