*افزایش طلاق* نوشته محمد اشراقی

 

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

 

طبق آمار ارائه شده توسط مرکز آمار و اظهارات  مقامات قوه قضائیه، آمار طلاق با مدت ازدواج کمتر از یکسال درایران افزایش و آمار ازدواج کاهش یافته است.

باور این است که هرگونه افزایش و کاهش منفی در آمارهای  مربوط به خانواده  مهم و حساس بوده و باید نظر مسئولین مربوطه را بسرعت جلب کند، به فکر وادارد و نهادهای ذیربط را مجبور به  چاره اندیشی نماید.

می دانیم که طلاق جزو آفات مهم خانواده محسوب می شود و بی توجهی به افزایش روند وقوع طلاق زوج های جوان، آسیب هایی در سایر حوزه های جامعه را نیز گسترش می دهد.

*حقوق بشر

حقوق بشر از وقتی که بشر خود را شناخته و با نزدیکان و سایر آحاد جامعه یکجا زندگی می کند بوجود آمده است.

حقوق بشر به طور سنتی و تاحدودی مشابه، توسط عموم  نهاد های قومی و دینی شناخته می شود. علاوه بر این، حقوق بشر در سطح جهانی نیز، اخیرا توسط تشکیلات سازمان ملل متحد  با صدور اعلامیه ای رسمیت یافته است.

حقوق بشر مثل اصول اخلاقی و بهداشتی برای تنظیم روابط افراد با یکدیگر و دولتها را در سطوح محلی، ملی و جهانی تنظیم می کند.

می شود گفت رعایت حقوق بشر، برای حفظ نظم جوامع، تامین منافع آحاد جامعه ضروری
می باشد. برعکس می توان ادعا نمود که اگر در جائی مواردی از لغو یا ضایع شدن حقوق بشر وجود داشته باشد، وضع نا متعارف مشهود را، باید حاصل اعمال انواع زورگویی های فردی و جمعی دانست. به تعبیر دیگر جز خودکامکی های فردی و جمعی، هیچ علت فکری و عقیدتی دیگر راضی به لغو حقوق بشر نمی تواند باشد.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا