رصد میانگین بارش تجمعی کشور با داده‌های ماهواره‌ای

داده‌های ماهواره‌های سنجش از دور نشان می‌دهد که میانگین بارش تجمعی کشور نسبت به مدت مشابه در ۱۰ سال اخیر با کاهش حدود ۵.۹۰ میلی متری مواجه است.

به گزارش ارک خبر،اداره سنجش از دور سازمان فضایی ایران میزان بارش تجمعی ماهانه در اردیبهشت ۱۴۰۰ را با استفاده از اندازه گیری‌های ماهواره‌ای، رصد و پایش کرده است.

بر اساس پایش صورت گرفته روی داده‌های ماهواره‌ای و به کمک مدل تخمین بارش تجمعی PERSIANN CCS، میزان میانگین بارش تجمعی کشور در اردیبهشت ماه امسال ۵۹.۴۴ میلی متر محاسبه شده است.

این میزان بارش اگرچه نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۶.۳۵ میلی متر افزایش داشته است اما در مقایسه با میانگین ۱۰ سال اخیر کشور ۵.۹۰ میلی متر کاهش را نشان می‌دهد.

در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، استان‌های البرز، تهران، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی به ترتیب با ۱۳۷.۶۶، ۱۱۸.۷۵، ۱۲۲.۸۱ و ۱۱۸.۳۲ میلی متر، بیشترین میانگین بارش تجمعی کشور را داشته‌اند که بسیار تحت تأثیر بارش‌های رگباری اواسط این ماه بوده است.

در این ماه استان بوشهر با حدود ۶ میلی متر بارش، روزهای کم بارشی را سپری کرده است.

رصد میانگین بارش تجمعی کشور با داده های ماهواره ای

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا