*تعامل بهتر از تقابل* نوشته محمد اشراقی

 

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

 

وضعیت سیاسی اگر ثبات قانومند داشته باشد، تغییرات نیز قانونی انجام می شود.  دولتی مدت قانونی خودرا تمام کرده و قراراست اختیار ات و مسئولیت های خودرا به گروه دیگری به عنوان دولت جدید واگذار نماید. اگر قانون به طور کامل، به این جابجائی ناظر باشد، اصولا جز تغییرات مرتبط با افزایش سرعت، بهبـود کیفیت، رفع عیوب و نقایص و ارتقا نظارت امور اجرایی و بعضی تغییرات و اصلاحات مجاز و قانونی ضروری، نباید دگرگونی غیر عادی رخ دهد. بنابراین اگر کابینه کارایی انتخاب و تصدی امور را با قدرت و استقلال فکری عهده دار شود و در مسیر کارها فقط تامین منافع کوتاه مدت و بلند مدت مردم را هدف قرار دهد، در امر خدمتگذاری توفیق خواهد داشت. قرار گرفتن در راه و روش فوق بیش از تقابل های کاذب و گمراه کننده، به تعامل با نیروهای همراه و تلطیف تقابل با رقبا نیاز دارد. تقابل خشک وخالی و تبلیغ آمیز سودی در جهت بهبود اوضاع نخواهد داشت.

*گروه های تندرو

تعصبات فکری، عقیدتی و سنتی باعث وی می شود که گروه های تندرو بوجود آیند و آرامش اجتماعی، سیاسی و مدیریت سالم جوامع را بانحا مختلف مختل سازند.  اگر در جوامع، مردم براساس اصول آزادی بیان،  فکر و عقیده، همکاری و رقابت کنند،  مدیریت سالم،  برقرار می شود و آحاد جامعه از امکانات کشور و منطقه ذیربط بهره مند می شوند. گروه های تندرو معمولا،  به آزادی باور ندارند و سعی بر تسلط مادی و معنوی دیگران دارند. این گروها با عناوین و محور های عقیدتی گوناگونی  چون طالبان ، داعش امروزین، در همیشه تاریخ و همه جا، عرصه های فکری،  و حوزه های عملی و مدیریتی وجود داشته ودارند.

باور این است، که متفکرین،  مصلحین،  پیامبران، اغلب برای مقابله با رفتارهای تند فردی وجمعی مردم و مقابله با افراد و گروه های تندرو  ظاهر شده اند. گروه های طالبانی، که ده ها سال است، برای تسلط بر افغانستان ومردم مظلوم آن باعث تخریب بی امان و کشتار بی پایان می شوند، نمونه بارزی از گروه های تندرو بشمار می روند. گروه های تندرو، با آگاه سازی عموم مردم، ترویج آزادی های فکری، ایجاد رفاه عمومی و نهایتا تقویت آزادیخواهان و ایجاد حکومت های دموکراتیک، کاهش می یابند و بتدریج اصلاح می شوند.

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا