*فضای مجازی* نوشته محمد اشراقی

 

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

 

مجلس بجای پرداختن به مشکلات، بزعم عده ای از نمایندگان، مسائل جنجالی روز را مورد توجه قرار می دهد و برای حل آنها قانون های محدود کننده وضع می نماید. البته قانونگذاری وظیفه مجلس است ولی اولویت نباید فراموش شود.  اولویت ها وقتی مورد غفلت قرار می گیرد، که فرد یا جمع ناظر به اهمیت و حساسیت امور اشراف کافی نداشته باشد.

لایحه مربوط به محدودیت فضای مجازی بقدری تند وغلیظ بود که شدیدا مورد مخالفت عام وخاص درون و خارج مجلس شورای اسلامی قرارگرفت و به مرحله تصویب نرسید و از صحن مجلس خارج گردید. این امر نشان می دهدکه محدود سازی فضای مجازی کاری ضروری نیست، بلکه ممکن است مضر هم  باشد.  لذا نمایندگان مجلس برای حسن استفاده از وقت و امکانات مجلس شورای اسلامی بهتر است علاوه بر پتانسیل های فکری مجلس از مشاورین آگاه به مسائل جامعه نیز سود جویند.

*مواد مخدر

انواع مواد مخدر و ابعاد اعتیاد باین افت مهلک،  از توتون، تریاک و هروئین شروع شده و تا انواع مخدرهای متنوع جدید امروزی، از مشکلات حاد جامعه ایران بشمار می رود.

پدیده قاچاق مواد مخدر که مثل سیل ویرانگر، بنیادهای جامعه را ویران می سازد، باید تاکنون محدود می شد و محو می گردید. ولی متاسفانه برعکس، هر روز گسترده تر و خطرناکتر می گردد. اگر روند جاری ادامه یابد وضعیت بدتر هم می گردد. توسعه قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر گویای این واقعیت هم می باشد که عاملین حمل ونقل، تبدیل و توزیع مواد مخدر در داخل کشور قوی و فعال هستند که از آزادی فعالیت کافی برخوردار می باشند. باور این است که آفت مواد مخدر در کشور ازبین نمی رود، مگر اینکه کار مبارزه با مواد مخدر در کشور کاملا  تغییر یابد و طوری پیش بینی شود که در مدتی کوتاه کلیه فعالیت های مربوط به این آفت زیانبار در کشور بطور واقعی تعطیل و قدغن گردد. در این مورد کلیه قوا و ارگانهای کشور به یک حرکت هماهنگ مستمر نیاز دارند.

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا