پاداش های چشمگیر صنعت برق به صنایع همکار

۱۱:۱۱طرحی برای مدیریت مصرف برق صنایع

به گزارش ارک خبر:مهندس محمد علی اکبری مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان به منظور پایداری شبکه ها برق به اجرا شدن طرح جدیدی اشاره کرد و گفت :در این طرح صنایع همکار در راستای مسئولیتهای اجتماعی خود به جهت کمک به همشهریان خود برای پیشگیری از قطع برق ایشان به صورت داوطلبانه تولید خود را به ساعات بیست و سه الی ۱۱ صبح انتقال می دهند
وی در ادامه گفت :در این صورت با دریافت حداقل نیاز انرژی ضروری مابقی بار الکتریکی صنعت و نیاز انرژی الکتریکی این صنایع در مدت زمان روزِ حذف شده و به ساعات شب هنگام انتقال می یابد در نتیجه میزان مصرف انرژی الکتریکی در سطح شهرستان اصفهان کاهش چشمگیری می یابد و برای پایداری شبکه نیازی به خاموشی مشترکین برق نمی باشد
وی تصریح کرد :بدین معنا که در سطح اصفهان هیچ مشترکی با خاموشی های کمبود تولید برق مواجه نمیگردد همچنین صنایع همکار به صورت نامحدود می توانند در بازه زمانی ۱۱ شب تا ۱۱ صبح انرژی الکتریکی مصرف نمایند همچنین در ازای این همکاری مشمول پاداش‌های صنعت برق در طرحهای مدیریت مصرف تابستان و همچنین نرخ پایین تعرفه کم باری قرار می گیرند
علی اکبری خاطرنشان کرد : اجرای این طرح باعث می گردد هیچگونه خاموشی در سطح اصفهان برای هیچ مشترکی ( خانگی و تجاری و…) ایجاد نگردد و صنایع با استفاده از شیفت شب جهت فعالیت علاوه بر تامین انرژی الکتریکی پایدار و بدون هیچگونه دغدغه ، پاداش قابل توجهی نیز دریافت می نمایند که جبران هزینه‌های شیفت شب هنگام می گردد و از هزینه های ناشی از قطع ناگهانی برق و آسیب احتمالی به خط تولید و محصولات خود مصون می گردند
وی تاکید کرد : از کلیه صنایع در خواست می شود در این طرح مشارکت نموده و در تامین برق پایدار مردم فهیم اصفهان یاریگر شرکت توزیع برق اصفهان باشند در صورت عدم شرکت در طرح ۱۱_۱۱ بنا بر نیاز شبکه برق این صنایع به مدت ۳ ساعت در بازه زمانی ۱۱ صبح الی ۱۱ شب با اطلاع قبلی از طریق پیامک مشمول قطع برق و خاموشی می گردند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا