پایش غلظت دی‌اکسید نیتروژن هوا با فناوری فضایی

سامانه پایش ماهواره‌ای آلودگی در سطح کشور، غلظت دی‌اکسید نیتروژن هوا را در برخی از استان‌ها با استفاده از فناوری سنجش از دور رصد کرده است.

به گزارش ارک خبر،فناوری سنجش از دور با به کارگیری تصاویر ماهواره‌ای، توانایی اندازه‌گیری عناصر موجود در اتمسفر را دارد.

سامانه پایش ماهواره‌ای آلودگی در سطح کشور (آفاق) که توسط سازمان فضایی ایران و با بهره‌گیری از توانمندی بخش خصوصی توسعه داده شده، ‬ به اندازه‌گیری میزان گاز آلاینده‎ NO۲ ‎در اتمسفر پرداخته است‎.‎‏ ‏

در این گزارش نتایج پایش ماهواره‌ای غلظت آلودگی دی اکسید نیتروژن هوای کشور و برخی از استان‌ها در روزهای ۹ و ۱۰ تیر ۱۴۰۰ ارائه شده است.

اداره سنجش از دور سازمان فضایی ایران با پردازش تصاویر ماهواره Sentinel۵p میزان غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن هوای کشور را برآورد کرده است.

میزان غلظت دی اکسید نیتروژن

پایش غلظت دی اکسید نیتروژن هوا با فناوری فضایی

در این جدول رنگ قرمز میزان افزایش غلظت NO۲ در روز ۹ تیر نسبت به ۱۰ تیر و رنگ سبز نشان از کاهش غلظت NO۲ در روز ۹ تیر نسبت به ۱۰ تیر را نشان می‌دهد.

در همین حال نمودار زیر نیز مقدار میانگین و حداکثر غلظت دی اکسید نیتروژن در تاریخ ۹ و ۱۰ تیر ۱۴۰۰ در سطح کشور و چهار استان مورد بررسی را نشان می‌دهد.

حداکثر غلظت این آلاینده در استان تهران به ترتیب حدود ۴۲.۴۸ (۹ تیر) و ۵۸۷.۶۷ (۱۰ تیر) میکرومول بر مترمربع مشاهده شده است.

 

پایش غلظت دی اکسید نیتروژن هوا با فناوری فضایی

وضعیت آلودگی NO۲ در سطح کشور نیز در نقشه زیر دیده می‌شود.

پایش غلظت دی اکسید نیتروژن هوا با فناوری فضایی

دکمه بازگشت به بالا