یادداشت های روز* نوشته محمد اشراقی

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

*بحران افغانستان 

بحران افغانستان که سابقه چهل ساله دارد، اخیرا عود کرده و توسط عوامل طالبان، به صورت افزایش فعالیت های جنگی ظاهر شده است. زمینه عقیدتی طالبانی در افغانستان و بعضی کشور های اسلامی نیز وجود دارد. طالبان و اشکال مشابه آن در مناطق مختلف  افغانستان، حالت های تشکیلاتی باسامی متعدد فعال هستند.

تاریخ نشان داده که فعالیت تشکل های عقیدتی،اغلب به زیان عقاید، مردم و کشور های مربوطه تمام شده اند. بعلاوه، انواع  عوامل منطقه ای  و بین المللی با سو استفاده از گروه ه های متعصب، باعث اختلافات و بحران های مخرب شده اند.

حتی در مواردی اینگونه تشکل ها با منظورهای سیاسی و اقتصادی خاص تقویت و توسعه یافته اند و بعد از انجام نقش مربوطه ازبین برده شده اند.

افغانستان برای خلاصی از دست گروهک طالبان، به تجمیع عوامل مشترک درونی و جذب و بکارگیری جدی کمک خارجیان نیاز مبرم و فوری دارد .

نجات افغانستان واحد و کثیر القوم، با همت بزرگان آگاه و صدیق اقوام، و اقدام سریع و پیگیر  فرا قومی دولت مستقر در کابل، امکان پذیر می باشد.

احیای افغانستان واحد با تاکید بر تسلط یک قوم بر اقوام دیگر مقدور نیست. و انحصار طلبی ها، باعث ادامه جنگ ها می شود.

حل مشکل افغانستان با آگاهی مردم و قبول تفکر فراقومی و عقیدتی  مسئولین سهل، و در حالت کوبیدن بر طبل تفرقه و تعصبات، ممتنع است.

* مضرات تفکر ایرانشهری

ژریم پهلوی از آغاز تا پایان حکومت خودکامه در کنار اهداف مختلف بدنبال تحقق اهداف ایرانشهری افراطی بود. علاقمندان تفکر ایرانشهری، علاوه بر طرفداران رژیم منحله، در میان انحصار طلبان و مخالفان مشارکت و همزیستی همطراز اقوام، فعال هستند.

ایرانشهری ها هم، مثل سایر گروه ها دارای گروه های خواص فعال و عوام  منفعل می باشند. گروهای فعال بهر دری می زنند و هرگونه دروغ تاربخی را بروز می سازند، تا بلکه عوام الناس را باین باور برسانند که هخامنشیان حاکمان صالحی بوده اند،  کوروش پیغمبر بود.  و این حاکم ظالم، باستناد لوح گلی جعلی (غیر مربوط به حقوق بشر)، مبتکر حقوق بشر بوده است.

این عده، دروغ ها را بقدری زیبا و جذاب می سازند که بعضی از گمراهان را از راه بدر می کنند.

فعالیت های انحصار طلبانه، معمولا، در اوایل کار کم اثر و بی ضرر بنظر می رسد، ولی بعدا در اثر متشکل شدن و جذب نیروهای مادی و معنوی لازم، سبب تقابل و تخاصم های افراطی می گردند و جوامع را با انواع اختلافات و درگیری ها روبرو می سازد.

تفکر افراطی ایرانشهری که نوع متبلور انحصار طلبی است، در مناطق و کشور های مختلف دارای  نامهای متناسب ناحیه ای هستند و در محورهای کذائی مشابه مذکور فوق متظاهر هستند.

کشورها و مناطقی فارغ از اختلاف و درگیری های قومی و نژادی زندگی می کنند، که به بیماری های انحصار طلبانه دچار نیستند.

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا