شرایط بهبود جوامع * نوشته محمد اشراقی

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

*شرایط بهبود جوامع 

جامعه کجاست؟! جامعه جائی است که انبوهی از مردم در آن زندگی می کنند. شادی، غم، سلامتی و درد را تجربه می کنند.

درجامعه با اینکه افراد در طول عمر خود داستان های ویژه ای دارند، ولی همراه اهالی مناطق و کشور ها در مورد داستان های بزرگ تری بنام تاریخ، شراکت دارند.

آحاد جوامع با آداب و رسوم،  سنت ها،  عادات،  فرهنگ ها و عقاید دینی و غیردینی، انواع آموزش های تئوریک وعملی مرسوم و تبعیت از الگوهای خانوادگی و اجتماعی، بزرگ و تربیت می شوند. در شکل گیری شخصیت افراد جوامع، علاوه بر ابزارهای فوق الذکر، خصلت های ژنتیکی هم نقش ایفا می کنند.

افراد جامعه هرقدر آگاهتر، ماهرتر و آزاد تر باشند، جوامع، می توانند برای خود، خانواده، جامعه، محل زندگی خوب و جامعه مناسب برای زندگی آزاد و مرفه تشکیل دهند.

به تعبیری دیگر، هر جمع و جامعه ای،  نمی تواند جز تبلور افراد آن جامعه باشد. یعنی جامعه تشکیل شده از افراد فرهیخته جامعه ای مرغوب و مطلوب نیز خواهد بود.

اگر جوامع با افراد خوب در وضعیت بدی قرار داشته باشند،  باید برای کشف علل،  بدنبال عوامل بد کننده وضعیت ها باشیم.

مثل امور بهداشت فردی و جمعی، بکارگیری  بهداشت ساختار و بهسازی مدیران جوامع نیز ضروری می باشد. برای بهبود وضعیت جوامع، نوسازی نهادهای نرم افزاری و سخت افزاری آنها اجتناب ناپذیر است.

ساختار های فرسوده جوامع مثل وسایل و ساختمانهای کهنه، ناکار آمد و زیانبار می باشند.

باور این است که اغلب گرفتاری های مادی و معنوی جوامع مشکل دار دنیا، از انواع کهنه گی ها ناشی
می شوند.

نوسازی مادی و معنوی جوامع، آزاد منشی،  آگاهی، شجاعت و صداقت لازم دارد، بدون ویژگی های یاد شده، بیماری کهنه گی های اجتماعی نیز  قابل علاج نخواهند بود.

قدرمسلم این است که جوامع آگاه، آزاد، پویا، بندرت گرفتار فقر مادی و معنوی ناشی از نادانی و ناکار آمدی ها می شوند.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا