شرایط بازپرداخت وام‌های دانشجویی صندوق رفاه وزارت علوم اعلام شد

شرایط عمومی بازپرداخت وام‌های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام شد.

به گزارش ارک خبر، بهره مندان از مزایای صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ملزم هستند نسبت به بازپرداخت وام‌های دریافتی در چارچوب آئین نامه اقدام کنند. پایان دوره دریافت وام در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ۴ نیمسال، در مقطع کارشناسی و دکتری تخصصی ۸ نیمسال و در دکتری حرفه‌ای ۱۲ نیمسال است.

بهره مندان از وام‌ها جهت دریافت دفترچه اقساط ملزم هستند حداکثر تا ۹ ماه پس از پایان دوره دریافت وام در هر مقطع تحصیلی نسبت به بازپرداخت نقدی اجاره بهای خوابگاه دانشجویی و ۱۰ درصد از کل مانده بدهی خود اقدام کنند.

بهره مندان از وام مسکن صندوق ملزم هستند وام مذکور را حداکثر تا ۹ ماه از پایان دوره دریافت وام و قبل از صدور دفترچه اقساط به صندوق بازپرداخت کنند.

شروع دوره بازپرداخت وام دانشجویی که طبق مقررات دانشگاه از مجوز سنوات آموزشی مازاد استفاده می‌کنند در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به مدت ۶ نیمسال تحصیلی، کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی ناپیوسته به مدت ۱۰ نیمسال تحصیلی، دکتری حرفه‌ای به مدت ۱۴ نیمسال تحصیلی خواهد بود.

افرادی که در زمان مقرر نسبت به تعیین وضعیت بدهی خود و دریافت دفترچه اقساط اقدام نکنند، مجموع بدهی آنان به دین حال تبدیل شده و صندوق رأساً دفترچه تک قسطی کل بدهی آنها را صادر می‌کند و دانشجو ملزم به پرداخت یک جای کل بدهی خود است.

مبلغ اقساط و مدت بازپرداخت متناسب با میزان باقی مانده بدهی حداکثر تا ۵ سال و حداقل مبلغ قسط ۲ میلیون ریال تعیین می‌شود. که این مبلغ به صورت سالیانه به تشخیص رئیس صندوق رفاه قابل افزایش است.

دانشجویان که دفترچه اقساط بازپرداخت دارند در صورتی که بیش از ۱۰ قسط متوالی در پرداخت اقساط خود تأخیر کنند، کل بدهی آنان به دین حال تبدیل شده و باید به صورت یکجا واریز کنند.

در صورتیکه دانشجو در طول تحصیل از حذف ترم یا مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده کرده است می‌بایست نامه آموزشی را به اداره رفاه جهت ثبت در سامانه صندوق رفاه ارائه دهد.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا