*بی آبی در کشور* نوشته محمد اشراقی

 

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

 

بی آبی و پر آبی هر دو اموری عادی هستند و در مواقع مختلف ظاهر می گردند. امروزه، کم آبی در ایران و بسیاری از نقاط دنیا وجود دارد و عوارض آنی و آتی هم ایجاد کرده است. از جمله در اهواز باعث تنش های اجتماعی هم  شده است.  اگر روند بروز کم آبی و یا بی آبی  مورد بررسی آگاهانه قرار گیرد، این باور بوجود می آید که در این منطقه نوعی مدیریت خوب،  مشکل کهنه پیش آمده را می توانست  مثل موارد گذشته با روش هائی با مسالمت حل کند. اگر اینگونه بود، دیگر لزومی نداشت که دامنۀ معضل، به خیایان ها و از خیابان ها به شهرهای متعدد سرایت نماید. می توان گفت، نبود مدیریت هوشمند، مسایل فردی و اجتماعی کوچک را بزرگ و مشکلات بزرگ اجتماعی را به تنش وحتی به شورشی نظیر آنچه که اکنون در شهرهای خوزستان جاریست  تبدیل می کند. می گویند هفت درصد آب موجود در خوزستان برای تامین آب شرب مردم  این استان کفایت می کند. اگر این ادعا صحیح باشد، باید علاوه بر حل مشکل کم آبی یا بی آبی خوزستان، همزمان بدنبال اصلاح مدیریت خرد و کلان حوزه آب این استان، اقدام جدی نمود. خوزستان سال گذشته نیز درگیر مشکل کمبود آب بود واگر مدیریت ذیربط اصلاح نشود، مسلما سال آینده هم تنش های مشابه تجربه خواهند شد.

*منافع مخالفان

مخالفان فردی و گروهی نهاد های فردی و اجتماعی، نه تنها مضر نیستند بلکه در بسیاری موارد از موافقین انفردی و گروهی غیر فعال مفیدتر می باشند.

مخالفان اجتماعی و سیاسی هم از همین ویژگی برخوردارند. مخالفان را باید بمثابه ناظران امور تلقی کرد. اگر در مسائل مبتلا به جریان امور همه عوامل اجرائی جزو موافقین و بالاتر از همه به خودباوری گرفتار باشند، مسلما کم و کاست و ضعف ابعاد مسائل از نظرها دور میماند. در این صورت، عیب و ایراد ها با اشکال غیر قابل تحمل ظاهر می شود و سبب اعتراض می گردد. اما اگر در عرصه های کار و زندگی مخالفان فعال باشند و بنوبه خود حق کار و زندگی و در عین حال به کم و کاست ها دقیق باشند می توانند در عیب یابی و انعکاس ضعف و ایرادات به مصادر امور و کوشش در رفع عیوب سهیم وشریک باشند. لب کلام اینکه فواید وجود دموکراسی با حضور انواع مخالفان در جوامع معنی پیدا می کند. و منافع مخالفان در عرصه های گوناگون ظاهر
می گردد.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا