یادداشت های روز* نوشته محمد اشراقی

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

* کوبا

کشور کوبا دنباله ضعیف اتحاد جماهیر شوروی منحله بوده است. اتحادجماهیر شوروی بدنبال سیاست  های داخلی و خارجی بی ثمر خود و دسیسه های آمریکائی فرو پاشید و اقمار خود ازجمله کوبا را تنها گذاشت.

بعد از شوروی، کوبا که با فقر و دیکتاتوری درگیر بوده است، اخیرا گرفتار بحران سیاسی و اجتماعی آشکار شده است.  مردم کوبا که  از انزوا، دیکتاتوری و فقر، خسته شده اند و امید خود را از رسیدن به اهداف واهی  ایده الیستی  بی طبقه از دست داده اند، درحال آزمایش شورش های محدود هستند.

با اینکه نشانه ای از خلاصی مردم کوبا از بند حکومت دیکتاتوری دیده نمی شود، ولی پایه های لرزان سیاسی و اجتماعی کوبا شکاف های عمیقی بر داشته است. این ترک ها ممکن است، در مراحل بعدی عصیان های عمومی به ثمر برسد.

باور این است که با وجود تکنولوژی های جدید ارتباطات، گرفتاری مردم کوبا در محدویت های  سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جاری مدت زیادی  ادامه نخواهند داشت. با اینکه هزینه فروپاشی کوبا کم نخواهد بود، لیکن، گویا مردم کوبا          می خواهند بعد از ده ها سال محرومیت و محدودیت ظاهرا کومونیستی، قصد دارند طعم خوبیها و بدیهای دنیای آزاد را تجربه نمایند.

* افغانستان

بحران افغانستان دارای ابعاد سیاسی، فرهنگی و سرزمینی مختلف می باشد. این بحران در صورت ادامه، ممکن است به کشورهای همسایه نیز سرایت کند. نشانه ها حاکی است که افغانستان از         شاخصه های وحدت سیاسی و اجتماعی محکم که برای حفظ وحدت واستقلال، یک کشور  لازم است، برخوردار نیست، که باید به نحوی بدست آورد.

حکومت افغانستان مدتی است با حمایت خارجی ها سرپاست ولی اخیرا با خروج نیروهای آمریکائی، از نظر نظامی تحت فشار نظامی شدید گروه طالبان قرار گرفته است. روند امور جاری در این کشور، مردم افغانستان را با خطر جدی استیلای مجدد طالبان قرار داده است. برای پیشگیری از خطر تسلط دوباره طالبان به کشور و مردم افغانستان، اقدامات عاجل داخلی و خارجی مشخصی لازم است.

مردم علاقمند به دست آوردهای دموکراتیک دولت

کابل با تجمیع و بکارگیری فوری کمک های سیاسی مالی و نظامی داخلی خود باید در مبارزه با طالبان متحد شوند. اگر این کار سریع انجام شود، طالبان توان ادامه تهاجم را از دست می دهد.

دول همسایه نیز باید هوشیار باشند و فریب وعده های دروغین طالبان را نخورند و به اهداف این گروه کمک نکنند. زیرا تسلط مجدد طالبان به افغانستان، کشور ها و مردم منطقه را نیز با خطر ارتجاع و دیکتاتوری سبک طالبانی مواجه می سازد.

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا