* اینترنت و فضای مجازی* نوشته محمد اشراقی

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

* اینترنت و فضای مجازی

فضای مجازی جزو ابزارهای عمومی جهانی است که از سوی مراجع مختلف کشورهای صاحب تکنولوژی برای دستیابی به اهداف گوناگون ایجاد شده است.

قدرت و ظرفیت امکانات کاربردی، این ابزار ها را ازقابلیت جهانی بودن برخوردارکرده است.

زیربنای ابزارهای مربوط به فضای مجازی، اینترنت است که ابتدا در سازمانهای نظامی امریکا ایجاد و بعدها کابردهای عمومی، محلی و جهانی یافته است.

درحال حاضر، اینترنت و انبوه سرور های متعدد دایر در آن به وسایل مورد نیاز مبرم کلیه سازمانهای امنیتی، نظامی، سیاسی، اداری و اقتصادی کلیه کشورها ومردم جهان تبدیل شده است. در واقع کشورهایی که توانسته اند اینترنت ویژه محلی ایجاد نمایند، مثل این است که از زبان های محلی استفاده می کنند. و بهر تقدیر  در امور جهانی، ناگزیر به استفاده از اینترنت غربی می باشند. با این تعبیر کسانی که در پی ایجاد محدودیت در حوزه های اینترنت و فضای مجازی هستند، حتما می دانند و یا باید بدانند که اکر بدنبال ایمنی جمعی در کشور هستند، باید اول انواع سازمانهای کشور را از این ابزارها بی نیاز کنند. و دانستن این واقعیت هم لازم است که سهم مردم از اینترنت و فضای های مجازی در برابر سهم سازمانهای عمومی و دولتی بیش از ده درصد نمی تواند باشد.

باور این است که شعارهای  تند و تیز  افراد و گروه های تندرو، در مورد لزوم  محدود سازی استفاده مردم از اینترنت و فضاهای مجازی، عمدتا ناشی از تمایلات باطنی نسبت به محدودسازی  آگاهی و تفکر مردم می باشد.  باید گفت که اینگونه شعارها در صورت تحقق احتمالی، نزد افراد و گروه های دارای دغدغه های فکری و مسئولیت های عمومی کشوری، ممکن است ده درصد مفید باشد ولی تا نود درصد انواع ضررهای گوناگون خواهد داشت.

بنابراین برای جلوگیری از زیان های احتمالی استفاده از اینترنت و فضاهای مجازی، لازم است بجای برخورد با گونه های روسی، چینی و کره شمالی، مسئله را با تدابیری ازجنس راهکارهای نظیر تنویر افکار عمومی حل نمود.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا