یادداشت های روز* نوشته محمد اشراقی

ساماندهی فضای مجازی

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

طرح ساماندهی فضای مجازی، موضوع بحث روز محافل است. اختیار بررسی این طرح که از طرف مجلس پیشنهاد شده، اخیرا، برای بررسی و تدوین در مراحل غیر علنی، محول گردید. مخالفان این روند، بیش از موافقان آن می باشند. بانیان و موافقان ایجاد این نوع از صیانت، معتقدند که محدود سازی فضای مجازی به حال مردم و کشور مفید است. و نهایتا مدیریت فضای مجازی را آسان تر می کند. مخالفان ساماندهی فضای مجازی ، عمدتا از افراد و گروههای روشن فکر، دموکرات و علاقمند  آزادی               می باشند. این عده، ایجاد محدودیت در  فضای مجازی را،  مثل سایر محدودیت ها، دارای مضرات آنی و آتی به حال کشور می دانند. و ظاهرا معتقدند که محدود  شدن فضای مجازی، باعث  ایجاد محدودیت در حوزه های فکری، عقیدتی ، فرهنگی،  سیاسی و کسب و کار افراد و گروه ها خواهد شد، که مغایر تحقق حقوق شهروندی         می باشد. مخالفین ایجاد محدودیت ها، مسیر متعارف و قانونی را، راه عادی و قابل قبول تصمیم گیرها      می دانند. و تصمیم گیری های محدود را مسدود کننده راه های تحقق حقوق مردم می شمارند.

گزارش وضعت کلی کشور

عمر دولت مستقر پایان می پذیرد. دولت منتخب نیز در حال آماده شدن به تصرف موقعیت قرار دارد. مردم علاقمند به سرنوشت کشور، هرکدام در توان خود، در چالش فکری زدن تخمین ها و حدثیات هستند. در این میان جای گزارش های مستدل و مکتوب در مورد وضعیت گذشته و حال و برنامه های مربوط به آینده، کشور خالی است. یعنی مهم ترین بخش داستان زندگی اجتماعی مردم، پر نیست. این نوع خلاها، متاسفانه در مقاطع و موارد مخلتف، نوعی سنت است و علت ایجاد این سنت غیر مفید، احتمالا از نبود علاقه و باور  فعالان و شخصیت ها به مستند سازی و گزارش نویسی امور ناشی می شود. باور این است که انواع اطلاع رسانی ها، وظیفه دولتمردان و حق طبیعی و مسلم  مردم  می باشد و بنوبه خود بسیار مفید است.

کاهش رعایت پروتکل های کرونایی

هر چقدر انواع و ویژگی هایی ویروس کرونا روز بروز بیشتر می شود،  ویژگی خطرناک  اکثر مردم، در مورد عدم رعایت پروتکل های کرونائی ادامه دارد. واقعیت اینست که اکثر مردم اعتنائی به افزایش شدت و سرعت سرایت کرونا نمی کنند،  و در موقعیت های فردی و اجتماعی، بدون ماسک رفت و آمد  می نمایند.  جوانها و کودکان بدون ماسک و رعایت فاصله باهم مراوده می کنند.                        در بعضی فروشگاه ها و ادارات، تجمع و تراکم زیاد دیده می شود.

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا