چگونه جامعه را سالم کنیم* نوشته محمد اشراقی

 

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

جامعه سالم مفهومی شناخته شده و قابل دستیابی است. جامعه سالم جائی است که مردمی سالم بر اساس شیوه های سالم، در سلامت مادی و معنوی زندگی می کنند. وقتی اصول اخلاقی و رفتاری،  توسط اکثریت اعضا یک جامعه، آگاهانه و یا ناخود آگاه رعایت نمی شود و یا نقض می گردد، نمی توان انتظار داشت که این جامعه از سلامت مطلوب برخوردار شود. وقتی خانواده سالم نیازمند اعضا سالم می باشد، جامعه سالم نیز باید اعضا سالم داشته باشد. علاوه بر اعضا سالم، داشتن انواع  سیستم  های اداری و اجرائی،  سیاسی و مالی سالم نیز از شروط ایجاد جامعه سالم بشمار می رود.

جامعه ما ممکن است، در مواردی محدود، از حداقل های لازم به عنوان جامعه سالم برخوردار باشد،  ولی بعلت رفتار های نامطلوب فردی و جمعی و یا نبود سیستم های اداری و اجرائی مفید،  متاسفانه از نظر وضعیت کلی در حد مطلوب قرار ندارد. فقر زیاد،  نابرابری های مادی و معنوی،  ارتشا،  انواع تخلفات و اختلافات  فردی و جمعی،  ناهنجاری های مالی و اخلاقی، و روابط نامناسب جاری در جامعه،  دزدی و اختلاس  و… نشانگر نامطلوب بودن وضع جامعه می باشد. برای افزایش مطلوبیت جامعه، ارتقا سطح فرهنگی و میزان صداقت مردم و مسئولین جامعه و پیاده کردن روش های استاندارد بین المللی اداری و اجرایی، سیاسی و قضائی ضرورت تام دارد.

باور این است که مردم و مسئولین علاوه برداشتن فرهنگ متعالی و صداقت رفتاری و مالی، بایستی به اولویت وظایف و مسئولیت های اجتماعی قائل باشند. توضیح اینکه همه باید در هر موضع و مقامی، سهم امتیازات جامعه را ۷٠% و سهم امتیازات شخصی را تا ۳٠% قبول کنند واعمال نمایند.

می توان گفت که مشکلات جامعه ما اغلب از برعکس بودن این نسبت رایج در جوامع سالم دنیا ناشی می شود.  یعنی باین علل مشهود، در جامعه ما، متاسفانه امکانات مادی و معنوی متعلق به عامه، بجای داشتن نفع عمومی به منافع خصوصی افراد و گروه ها تبدیل می گردند که خلق کننده مصائب عدیده  می باشد.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا