دموکراسی حزب می خواهد* نوشته محمد اشراقی

 

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

ظاهرا همه افراد و گروه ها، خیر و صلاح کشور و مردم را می خواهند. انواع خواسته ها و روش های رسیدن به خیر و صلاح جامعه متفاوت است. ضمنا خواستن بخش کوچکی از کار  و توانستن و عملی کردن نیات خیر و صلاح، قسمت های بزرگتر آن بشمار می روند. وقتی گفته می شود فلان کار مثل آب خوردن آسان است، مشروط بوجود  اراده ، صداقت و مهارت می باشد. یعنی اگر انجام کاری درنهایت آسانی باشد، ولی اگر نیت خیر، توانائی و مهارت  کافی در کار نباشد، کارهای آسان، در ردیف امور سهل و ممتنع قرار می گیرند.

در امور فردی و جمعی،  چون مدیریت جامعه،  امور سهل مدیریت جوامع تجربه شده در نقاط مختلف دنیا، در جاهای دیگر به مشکل برخورده و به بیراهه رفته است. یعنی در موارد نا موفق، بجای دادن بهره های مادی و معنوی مطلوب،  بعلل مختلف بجای سودآوری و بهبود اوضاع، باعث ایجاد خسارات مادی و معنوی زیاد و  پشیمانی ها  می گردد.

در گذشته و حال طیف وسیعی از حکومت های دیکتاتوری و دموکراتیک، ملت ها و کشور ها را  اداره کرده و می کنند. نتایج عمل کرد حکومت ها و دولت ها، اغلب  با معیار هائی چون، رعایت حقوق مادی و معنوی مردم، رفاه و آسایش عمومی و آزادی های  سیاسی و عقیدتی و آبادانی، سنجیده می شود. تاکنون هیچ حکومتی تنها  با تکیه بر یک یا دو مورد از مجموعه معیارهای مذکور
نتوانسته اند  تائیدیه درجات مطلوبیت، مرغوبیت  و مفید بودن بگیرند. باور اینست که ارزیابی دولت ها هم با معیار های فوق عملی می شود. حکومت ها و دولت ها که مدیریت مادی ومعنوی ملت ها و کشور ها را عهده دار هستند، اگر مطابق نظر و خواست مردم اداره شوند با معیارهای یاد شده توفیق کسب درجه مطلوبیت می کنند. نظر و خواست مردم نیز جز از طریق فعال بودن احزاب واقعی بدست نمی آید.

بنابراین دموکراسی واقعی فقط با وجود احزاب واقعی، فعال و ارائه کننده آرا اکثریت جامعه  بوجود می آید.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا