چرا کابینه وزیر ترک ندارد؟* نوشته محمد اشراقی

 

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

تفاوت دولت ها از حرکات و اعمالشان مشخص
می شود.  رفتار و اعمال بعد از انتخابات رؤسای جمهوری، معمولا مغایر باشعارهای  تبلیغاتی قبل از انتخابات از آب در می اید.

این نوع مغایرت ها اگر جزئی باشند قابل عنایت  نیستند. ولی وقتی که در میان اعضای کابینه معرفی شده خبری از وزراء ترک تبار نیست، موضوع مهم می شود. و نوعی بی توجهی به اهمیت و توانائی مردم ترک زبان ایران را نشان می دهد.

واقعیت اینست که، در حدود نصف جمعیت ایران   ترک تبار هستند،  ضمنا تاثیر ترک ها در طول تاریخ قدیم و معاصر شاخص می باشد.  نقش ترکها درهمیشه تاریخ، بیش از وزن و سهم معمولی آنها بوده است. ترک ها در تمدن سازی، مدیریت جامعه و سایر زمینه ها، شاخص و غیر قابل کتمان
می باشد. بنظر می رسد در انتخاب کابینه، نـوعی  از سهل انگاری های گذشته تکرار شده است.

سهم کنونی ترک ها در عرصه های مختلف کشور ایجاب نمی کند که کابینه بدون وزیر ترک تشکیل شود.

باور این است که عدم توجه به اینگونه ظرایف و نکات حساس مدیریتی، از جمله در انتخاب وزراء و مدیران ارشد ملی و محلی، ممکن است ظاهرا مهم به نظر نرسد ولی در عمل عوارض پنهان و آشکار زیادی برای این اشکال متصور است.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا