یادداشت های روز* نوشته محمد اشراقی

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

* تبریز ۱۶هزار خانوار قحطی زده دارد

اخیرا یکی از مسئولین اعلام کرده که در تبریز، شانزده هزار خانوار قحطی زده وجود دارد.

قحطی زده بافراد و خانوارهائی  گفته می شود که
درآمدی مشخصی برای اداره زندگی و امرار معاش ندارند و یا درآمدشان کفایت لازم را ندارد.

اطلاع از اخبار مربوط به مردم و کشورهای فقیر  دیگر، همیشه دردناک و دل آزار بوده وهست. ولی شنیدن خبر وجود ۱۶ هزار خانوار قحطی زده در  تبریز معروف به شهر بی گدا درعمق جان آدمی آتش بپا می کند.

خبری باین داغی باید ذهن، جسم و هویت   مدیران شهر تبریز و  اقشار مستصف آن  را به چالش بکشد و بیدار کند و به چاره جوئی جدی  وادار نماید.

افزایش نرخ ۳٠ الی ۴٠ درصدی جمعیت زیر خط فقر در کشور، واقعا فاجعه آمیز است. وجود سایر آسیب های اجتماعی و اقتصادی، باصراحت و صلابت فریاد می زنند که سیستم اقتصادی منتج  به وضعیت غیر مطلوب فعلی باید عیب یابی و به سود اکثریت جامعه  تغیبر یابد.

مردم انتظار دارند که در ایران ثروتمند، تنگنای فقر رفع شود. ضمنا مسئولیت انجام این خواسته بجا، به عهده مدیریت کلان جامعه می باشد.

* شورا و شهردار نیاز مند تعامل هستند

موارد مورد بحث در جلسه اخیر شورای شهر یا بزعم عده ای شورای شهرداری تبریز با شهردار جالب و قابل تامل بود.  در این جلسه شهردار درمقابل پرسش هایی در زمینه انتقال نیروی انسانی از واحدهای دیگر  به شهرداری و جذب  افراد  بازنشسته ، نیرو های انسانی مازاد بر نیاز در شهرداری و مشکلات بعضی از پروژه های معوقه،  قرارداشت.

نحوه سؤال و جواب ها نشان می داد که کم و کیف جلسه می توانست بهتر هم باشد، وبعضی از  موضوعات قابل طرح  غیر حضوری بودند.

باور اینست که نهاد ها و مقامات منتخب اغلب در بدو کار، حرفه ای نیستند و نیازمند آموزش می باشند. علاوه بر این  بعلت نا کار آمد بودن دموکراسی جاری و شیوه های انتخاباتی، منتخبین هم، از لحاظ توان، مهارت و شرایط، بندرت، اکثریت جامعه را می توانند نمایندگی کنند.

بنابراین، برای ساماندهی روابط نهاد های منتخب و مسئولین ذیربط، اعمال آموزش های عملی و تئوریک، ضروری مینماید.

* لزوم تکمیل مراحل تولید علم 

تولید پدیده های علمی و عملی مادی و معنوی دارای مراحل خاصی می باشند. طی ناقص مراحل مربوط به تولید موارد فوق، معمولا به نتایج عملی، منتهی نمی شوند.

فرض کنیم اگر هدف فعالیتی تهیه نان باشد. فعالیت یادشده، با آماده شدن نان برای استفاده و قرار گرفتن در دست مصرف کننده ، مراحل شناخته شده در مورد تولید علم و تکنولوژی تولید محصول و شیوه های عرضه آن به بازار و نهایتا، دست مصرف کننده را طی کرده است.

باور این است که تولید انواع علوم محض و کاربردی و حتی علوم ادبی و اجتماعی هم برای عرضه در عرصه های بررسی، و انواع کاربری های ذیربط، باید مراحل مشابهی را طی نمایند.

بنابراین، هرگونه ادعای تلاش در زمینه تولید علم خارج از این قاعده ممکن است، فقط به عنوان  فعالیت های آموزشی، تفننی و غیر حرفه  علمی تلقی شوند..

هر کدام از کارهای آموزشی، تفننی و غیر حرفه ای اگر منافعی هم داشته باشند، نمی توانند جزو امور مربوط به تولید محسوب شوند.

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا