گرانی* نوشته محمد اشراقی

 

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

 

گرانی درجامعه ما واژه دیر آشنائی است. بیش از هشتاد درصد مردم خاطرات بدی با این واژه دارند. این واژه درهمه جا وجود مادی و معنوی دارد.

گرانی مثل یک بیماری شناخته شده و قابل کنترل است . بزعم عده ای گرانی مهمتر از یک بیماری ساده است.

گرانی بیشتر به یک بیماری مزمن، مسری و همه گیر شباهت دارد . بنابراین گرانی معتدل قابل تحمل و علاج پذیر می باشد.  در بررسی  وسیع تر می توان گفت که گرانی یک نوع بیماری مرکبی است که ممکن است ازعلل و محرکهای متنوع جزیی و یا مرکب  اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  ناشی شده باشد. کشورها به عنوان جوامع انسانی بزرگ،  نسبت به میزان و شاخصه های سلامت و بیماری موجود در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود درمعرض بیماریهای اقتصادی از جمله گرانی قرار می گیرند.

اگر جامعه مبتلا به بیماری گرانی اتفاقی و اقتصادی در سایر زمینه ها سالم باشد، از شر بیماری گرانی اقتصادی و اتفاقی پیش از تحمل خسارت زیاد خلاص می شود. ولی اگر این جامعه گرفتار، علاوه بر گرانی اتفاقی به سایر بیماریهای مزمن و ساختاری سیاسی، اجتماعی، فرهنگی نیز  مبتلا باشد، طول مدت زیاد و تناوبهای ابتلا آن، متعدد تر می شود و گاها نیازمند جراحی هم می شود. به نظر می رسد گرانی های موجود و پیشین ما دارای منشاهای متعدد بوده و هست. گرانی های مزمن و حاد، بی شباهت به اپیدمی ویروس کرونا نیست.  به عبارت دیگر گرانی های گذشته و تازه ما علل مرتبط با بیماریهای آشکار، پنهان ، کهنه و نو فردی و احتماعی متعدد دارد. باید گفت، تا جامعه ما از لحاظ  بیماریهای فردی  و اجتماعی یاد شده از ژرفا درمان و احیا نشود، کوشش های موردی و مقطعی چون مسکن عمل می کنند و درد گرانی ریشه کن نمی شود.

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا