ضرورت پیش بینی کمک به حوادث غیر مترقبه* نوشته محمد اشراقی

 

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

 

بقول مشهور حادثه خبر نمی کند.  ولی با توجه به سوابق و اطلاعات مربوط به حوادث گذشته، می توان نسبت به بروز حوادث ناگهانی معمول سالانه اقدامات احتیاطی و پیش گیرانه انجام داد.

نظر باینکه هر اقدامی نیازمند هزینه می باشد، افراد و نهادهای مسئول مقابله با حوادث با استناد به
هزینه های مصروفه سالانه باید نسبت به برآورد و تامین هزینه های مربوط به ایجاد سازه های پیشگیری و مقابله با حوادث و تامین وسایل، تجهیزات، البسه و مواد ضروری در مواقع وقوع حوادثی چون سیل، برف، طوفان، زلزله، آتش سوزی و… اقدام نمایند.

اگر اینگونه عمل نشود، حوادث غیر مترقبه خسارات زیادی به مردم و منطقه حادثه دیده وارد
می آورند.  ایران جزو کشورهای حادثه خیز دنیا بشمار می رود. چنانچه هرسال شاهد اتفاقات خسارت بار متعددی در اغلب استانهای کشور می شویم. با اینکه مسئولین نمی توانند در جلوگیری از وقوع حوادث کاری کنند ولی موظف هستند در تهیه بودجه، تامین منابع مالی و اخذ مبالغ مربوط به تهیه و آماده سازی امکانات تدافعی، کمک رسانی آتی و انجام اقدامات جبران به موقع خسارات جانی، مالی و تاسیسات آسیب دیده کوتاهی نشود.

اطلاعات بدست آمده از حوادث  دنیا و کشور، حاکی است که علیرغم ناتوانی انسان در جلوگیری از وقوع بلایای طبیعی، انسانها بویژه مسئولین سازمانهای مرتبط با حوادث و بلایا، با داشتن و بکار بستن هوشمندی لازم و علمی، قادرند از میزان تخریب و خسارات جانی و مالی حوادث بکاهند.

چنانچه این دیروز و پریروز زلزله های متعددی در کشور رخ داده و حتما خسارات و تلفاتی هم ببار آورده است. کم و کیف کمک های ارائه شده  به مردم مناطق آسیب دیده و مدیریت امور بحران ناشی از زلزله متناسب با منابع و امکانات پیش بینی شده خواهد بود. یعنی اگر مسئولین در انجام  اقدامات پیشگیرانه مؤفق بوده باشند ، خدمات  با توفیق مواجه می باشد.

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا