آلودگی هوای تبریز* نوشته محمد اشراقی

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

* آلودگی هوای تبریز- اعلام راه های کاهش آلودگی هوای تبریز توسط سازمانهای ذیربط در جهت راهنمایی به مردم ضروری و سودمند است.

* اعمال نفوذ- اعمال نفوذ در انتصابات شهرداری تبریز بعنوان دخالت غیر قانونی، در کار این مجموعه مضر و مذموم می باشد.

*  تغییر اداری بخش باسمنج –در موضوع بخشداری کردن باسمنج، بجای توجه به منافع عده ای سودجو و دلال ، بهتر است صلاح آینده اداری و اقتصادی باسمنج و عموم اهالی آن مدنظر مسئولین ذیربط دولتی و قانون گذاری دخیل، قرارگیرد.

* حق مردم آذربایجان شرقی- مردم آذربایجان شرقی با توجه به  نقش برجسته ای که در دفاع مقدس داشته اند،  استحقاق برخورداری از منافع بیشتر از وضع فعلی دارند. طبق اظهارات انجام شده در جلسه مشترک شورا و نمایندگان مجلس، استان آذربایجان شرقی در مواردی به امتیازات مصوب هم نمی تواند دست یابد.  ولی شهر و استان اصفهان همیشه به اندازه سه استان همطراز از امتیازات بیشتری برخوردار می شود. اینگونه تمایزات قابلیت توجه جدی دارد.

* آمار تصادفات استانی- آمار تصادفات منجر به مرگ استان آذربایجان شرقی، در سالجاری ۱۶درصد افزایش یافته است.  توجه به علل بروز کلیه تصادفات امری الزامی است. علل تصافات را می توان در موضوعاتی چون  نامساعد بودن حال رانندگان، نقص فنی خودروها و اشکالات ساختاری  و نوع ترافیک راه ها،  جستجو کرد.  تصادفات روزانه پرخسارت و گاها مرگبار بزرگراه شهید کسایی تبریز سالهاست که بعللی از جمله  افزایش ترافیک ناگوار شده است.  این مورد مشخص برای کاهش  آمار تصادفات و میزان خسارات مالی و جانی مربوطه باید مورد بررسی و آسیب شناسی و رفع عیب جدی قرار گیرد.

* تولیدات فکری- فکر و اندیشه برای رشد و تعالی جوامع ضروری می باشد. کم و کیف تولیدات فکری در بستر آزاد چالش های فکری بیشتر و بهتر ارتقا می یابند. افراد و جمع های  متفکر با توجه به نوع مدیریت جوامع و سطح کیفی محیط ها احساس ازادی می کنند و  فعال تر می شوند.

بنابراین، نوع تولیدات فکری و فرهنگی جوامع  با توجه به میزان آزاد اندیشی مدیران حوزه های فکری متفاوت می باشد. یعنی تولیدات فکری در محیط های آزاد از تنوع، مرغوبیت و پویایی بهتر و بیشتر برخوردار می باشد.

آزادی فکر و اندیشه را می توان سرچشمه رشد و غنای تولیدات فرهنگی تلقی کرد.

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا