آشنائی با مشاهیر آذربایجان ضروری است* نوشته محمد اشراقی

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی
*  آشنائی با مشاهیر آذربایجان ضروری است
از گذشته مشاهیر آذربایجان آنقدر مغفولند که گویا از سوی مسئولین نه مغفول بلکه مقهورند. در  مراکز و شهرهای استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل بندرت می توان، خیابان و مؤسسه ای پیداکرد که نام شخصیت ادبی، علمی، هنری و سیاسی محلی داشته باشد. گویا معرفی بزرگان محلی جنبه فرهنگی مطلوبی ندارد . درحالیکه چنین نیست. بلکه، عکس قضیه صادق است. یعنی باید شان و حرمت مردم  ، بزرگان فرهنگ، ادب و سایر مواریث بومی شناخته شود و رعایت گردد، و در جذب علائق و مشارکت مردم، تاثیر مثبت خواهد داشت. بنابراین توجه  مسئولین بویژه مدیران فرهنگی مراکز استان و شهرها، باین موضوع مهم ضروری است. در این زمینه ابتدا باید در شناساندن بزرگان محلی اقدام گردد و در مراحل بعدی از نام مشاهیر آذربایجانی در نامگذاری محل ها و مؤسسات جدید و تغییر اسامی مؤسسات قدیم استفاده گردد. در این صورت می توان احساس کرد که از این طریق  با مشاهیر استان، آشتی شده است.
* لزوم رعایت پروتکل بهداشتی در مدارس
گویا مدارس بتدریج بازگشائی می شوند. حضور دانش آموزان در مدارس، نیز برحسب شیوه های ابلاغی و نظر اولیاء مدارس و دانش آموزان به شکل های مختلف  انجام می گردد. چنانچه قبلا نیز اشاره شده ، بازگشایی مدارس، تیغ دولبه است. یعنی اگر بدون خطر انجام گیرد، فبه المراد. ولی اگر در مواردی نتایج منفی حاصل شود، موضوع کلی بازگشایی را با شک و تردید مواجه خواهد کرد. بنابراین نقش مثبت و منفی عوامل موجود در اضلاع  مثلث آموزشی مدرسه، خانواده و دانش آموزان بسیار مهم است. رعایت دقیق و صحیح پروتکل های بهداشتی در این بین از اولویت و ضرورت اساسی برخوردار می باشد.
* احیا برجام نخستین گام در حل مشکلات
برجام، اعمال محدویت بر فعالیت های هسته ای ایران و برداشتن محدودیت های مالی و اقتصادی از ایران توسط کشورهای اروپای غربی و آمریکا،
می باشد.  اکثر افراد و نهادهای مرتبط با مدیریت سیاسی و اقتصادی موافق حل این گره کور می باشند. حل معضل برجام مثل استخراج نفت از معادن کشف شده است، که نیازمند تکنولوژی و ابزار های مادی و معنوی، می باشد. حل معمای برجام بنا بر ادعای کشورهای اروپایی و آمریکا نیز دارای برکات امنیتی بین المللی می باشد و مشکل قابل حلی است. حل بموقع برجام گامی  مفید در حل مشکلات سیاسی و اقتصادی خواهد بود و از لحاظ تنظیم روابط بین المللی کشور مهم می باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا