* حوادث اصفهان قابل بررسی است* نوشته محمد اشراقی

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

* حوادث اصفهان قابل بررسی است

حوادث مربوط به تجمعات کشاورزان برای استیفای حق آبه خود از آب زاینده رود باید از سوی مسئولین و کارشناسان امور آب، امور امنیتی و مسایل اجتماعی با دقت و صداقت مورد آسیب شناسی قرار گیرد.

نهاد های فعال در مدیریت  امور آب استان اصفهان باید طرح های مربوط به زاینده رود را بازبینی و اصلاح نمایند تا قائله به نحو مسالمت آمیز رفع  شود. زیرا اصفهان جایی نیست که بخاطر مسئله آب مدت زیادتری متشنج بماند.

مسئولین امنیتی، می توانند، حوادث  مربوط به بحران اب، نان و امنیت را پیش بینی و حتی با روش های معقول و مقبول مردم پیشگیری نمایند.

مردم نیز باید طوری آگاه باشند و حقوق مادی و معنوی خود را قبل از رسیدن به مراحل بحرانی شناسائی و با روش های مطلوب تری محافظت نمایند. یعنی مردم باید آگاهی خود را نیز ارتقا دهند تا دچار عواقب بحران های مشابه نگردند.

* امور فرهنگی نیاز به بازبینی و اصلاح دارند

امور فرهنگی جامعه امروزه با سیاست های مانده از گذشته های دور، اداره می شود، لذا اغلب
فعالیت های ارائه شده مورد عنایت مردم واقع
نمی شود و محصولات  مادی و معنوی تولید شده  مورد پسند برخی از مردم  جامعه قرار
نمی گیرد.

می توان گفت ذائقه فکری جامعه همراه تکنولوژی و ارتقا ابزار های تولید و انتقال فرهنگی تغییر زیادی  یافته است.

در گذشته خبر ساعت دو نیمروز و ساعت ده شب رادیو مردم راغب اخبار را قانع می کرد ولی امروزه  مردم بطور  آنلاین کسب خبر می کنند، به باز تولید خبر مشغولند و یا حتی راسا خبر سازی می نمایند. بنابراین نیازهای جدید فرهنگی جامعه باید باز بینی و باز تعریف شود و نهایتا مطابق وضعیت جدید در رفع آنها کوشش لازم بعمل آید.

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا