* کارمندان وظایف خود را بدانند* نوشته محمد اشراقی

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

* کارمندان وظایف خود را بدانند

انتظار این است که کارمندان تاجاییکه مقدور است، پرونده های محوله را حتی بدون حضور افراد ذینفع، در مسیر کار ذینفع هدایت کنند.  اما در بعضی از ادارات از جمله شهرداری ها پرونده ها بدون حضور صاحبان پرونده ها، روی میز کارمندان پارک
می شوند.  بنظر می رسد، کارمندان ادارت باید کارهای لازم  برای پرونده ها را حتی بدون حضور صاحب پرونده، انجام و پرونده را به مراحل بعدی ارجاع دهند. این شیوه هم بنفع شهرداری ها و هم بنفع مردم مراجعه کننده خواهد بود.

* فاجعه زیست محیطی در تبریز

فرماندار تبریز اعلام کرده که با  برداشت غیرمجاز شن و ماسه و پوکه از منابع اطراف تبریز، زمین های کشاورزی، راه ها و محیط زیست طبیعی تبریز را تخریب می نماید و این روند برای محیط زیست تبریز فاجعه بار خواهد بود. ضمن تایید نظر فوق، گفتنی است که این قبیل کارهای غیرمجاز در سایر موارد نیز انجام می شود. جلوگیری از کارهای خلاف بویژه در خصوص استفاده غیر مجاز، از منابع و اموال عمومی مثل معادن، بعهده ادارات دولتی می باشد. زیرا، شناسائی و مراقبت از منابع طبیعی،  خارج از حوزه آگاهی و توان مردم است. ولی ادارات دولتی، بعلت داشتن اطلاعات کافی، اختیارات کامل و وظایف اداری ویژه ، موظف به حراست از محیط زیست، منابع طبیعی و بهداشت جامعه می باشند. قصور در این زمینه، سود جویان را، در غارت منابع طبیعی و ایجاد انواع فاجعه های زیست محیطی جری تر می سازد.

*مهاجرت با رفع مشکلات کم شود 

آمار مهاجرت و فرار مغزها، بامیزان آسیب های اجتماعی جامعه تناسب مستقیم دارد. فرضا درمحلی که کار وجود دارد، بیکاران محلی، مشغول کار
می شوند و میزان مهاجرت از آن محل ، کاهش می یابد. انواع  آسیب ها اجتماعی، از جمله بیکاری در کشور، باعث می شود که بعضی از مردم بویژه جوانان، از بیکاری ، به محیط های دارای  کار و امکانات مطلوب بروند. پس اگر می خواهیم سیل مهاجرت در کشور  متوقف شود، باید در جهت تامین نیاز های عموم مردم، کوشش جدی بعمل آید.

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا