* گزارش ۱٠٠ روزاول کار رئیس جمهوری!* نوشته محمد اشراقی

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

* گزارش ۱٠٠ روزاول کار رئیس جمهوری!

کارهای زیر به عنوان اهم کارهای انجام شده توسط ریاست جمهوری اعلام گردید:

۱- سریع تر شدن تهیه و تزریق کلان واکسن کرونا به مردم. ۲- تامین حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سه ماه گذشته بدون استقراض و تولید پول. ۳- پرداخت ماهانه ۱٠هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبلی.۴- کنترل تورم.  ۵ – سیاست اتخاذ شده در مورد آغاز مجدد مذاکرات برجام با طذف های اروپایی و آمریکایی.

اهمیت کارهای فوق الذکر معلوم و قابل توجه می باشد. زیرا اگر امور فوق انجام نمی شد، شبهه کم کار ی دولت مطرح می شد. چناچه اگر در سه ماه آینده هم اگر کارهای یادشده انجام نشود چنین شبهه ای پیش می آید. باور این است که دولت باید با برنامه های معین ومؤثر و جدیت کامل در پی شناسایی و رفع مشکلات موجود و جلوگیری از بروز آسیب های جدید در کشور باشد. فقط چنین روندی می تواند مطلوب و درجهت بارور تر کردن خدمات آتی دولت در چهار سال آینده مفید واقع شود.

* مشکل برجام چگونه حل می شود؟ 

پشت پرده تعامل و تقابل طرف های در گیر در پروژه بین المللی برجام تاحدود زیادی نا روشن است. طرف ایرانی خواهان لغو کامل و یکجای تحریم ها است. و برعکس، طرف های اروپایی و امریکائی، خواهان لغو تدریجی تحریم ها و  ایجاد محدودیت در سیاست های بین المللی ایران هستند.

بنظر می رسد، کشورهای اروپایی علاوه بر ایفای نقش طرف درگیر با مسئله برجام ، نوعی وظیفه میانجی بین ایران و آمریکا نیز، ایفا می نمایند. اگر اینطور باشد، اصولا، ایران می بایست طرح های خود را ازطریق اروپائی ها به آمریکا ارائه می کرد. ولی گویا اینطور نشده و طرحهای ایران همزمان به اروپایی ها و آمریکایی ها داده شده است.

باین دلیل و فحوای نظرات و اخبار منتشره، بر می آید که احتمالا جوابهای هئیت های برگشته از پایتخت های اروپائی و امریکا، برآورد کننده خواست های ائده آلیستی ایران نخواهد بود. بنظر می رسد، حل مشکل برجام جز از طریق  تعامل نزدیک تؤام با حس همکاری و گذشت طرفین، در جهت ایجاد امنیت سیاسی، نظامی و هسته ای جهان و منطقه، عملی نیست. بعلاوه در این موضوع دست های مخالف آشکار و پنهان در جهت حفظ و افزایش دشمنی ها وجود دارد.

*آموزش زبان های اقوام در مجلس مطرح است

اخیرا در خبرها آمده بود که کمیته آموزش مجلس طرحی در مورد اموزش زبان های اقوام،  در مدارس و دانشگاه های مناطق و استان های دارای اقوام غیر فارس تهیه کرده است.  نذیر این اقدام مثبت، قبلا در گذشته نیز مطرح شده است.

گغتنی است، در اوایل پیروزی انقلاب، که نسبت به اجرای کامل و یکجای اصول قانون اساسی امید زیادی وجود داشت، از مرحوم رجایی  ، دومین رئیس جمهوری ایران، سؤال شد که اصل ۱۵ قانون اساسی» اصل مربوط به  آموزش زبان های قومی در مدارس«کی اجرا می شود؟، وی در جواب، اجرای اصل ۱۶ قانو اساسی  را منوط به تامین بودجه لازم اعلام کرد. بعلاوه، رئیس جمهوری اصلاحات، محمد خاتمی  طرحی در این زمینه به مجلس ارایه کرد و  بمرحله قابل اجرائی هم رساند.  منتها بدلایل نامعلوم، طرح ارائه شده جامه عمل نپوشید.

بهر حال، گویا باز، در مجلس یازدهم، عده علاقمند اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی را جزو اولویت های فرهنگی کشور تلقی کرده ودر اینمورد پیش قدم شده اند.

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا