جزئیات اجرای طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا در دانشگاه‌ها

بر اساس «طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا در بستر سامانه امید» واکسیناسیون برای مراکز دانشگاهی، آموزش عالی و حوزه علمیه الزامی است و در غیر این صورت افراد باید هر ۱۵ روز یک‌بار تست بدهند.

به گزارش ارک خبر،معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور در ابلاغیه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰ جزئیات موضوع اجرای طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا در بستر سامانه امید را اعلام کرد.

بخشی از این ابلاغیه مربوط به دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی کشور و حوزه‌های علمیه است.

بر اساس این ابلاغیه «دستورالعمل وظایف، الزامات و فرایندهای اجرای طرح» نیز ارائه شده است و تمام دستگاه‌ها / سازمان‌های مشمول و متولی باید آن را عملیاتی کنند.

این طرح با عنوان «مدیریت هوشمند بیماری کرونا در بستر سامانه امید» و با هدف «مدیریت، کنترل و نظارت هوشمند بیماری کرونا از طریق تبادل اطلاعات بر خط در بستر سامانه امید به منظور ایجاد تعادل در زندگی روزانه شهروندان و صیانت از سلامت آنان» طراحی شده است.

ارکان مدیریت هوشمند شامل واکسیناسیون و انجام غربالگری و پیوند آنها به زندگی روزانه شهروندان با استفاده از سامانه مدیریت هوشمند بیماری است.

حوزه‌های «خدمت دهندگان»، «محیط خدمت» و «خدمات گیرندگان» مشمول طرح هستند:

۱- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های حاکمیتی، دولتی، عمومی و خصوصی.

۲- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲ قانون مدیریت بحران.

۳- واحدها و فعالیت‌های صنفی (تجاری، بازرگانی، خدماتی، تفریحی، رفاهی، تولیدی، صنعتی، کارگاهی، اقتصادی).

۴- حوزه‌های علمی- تحقیقاتی و آموزشی (دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه)

۵- حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی (نمازهای جمعه و جماعت، مراسم‌های دینی و ملی)

۶- تردد و حمل نقل (درون شهری، برون شهری، خودروهای شخصی)

جغرافیای طرح: طرح در سراسر کشور به صورت فازبندی اجرایی خواهد شد.

فازبندی اجرای حوزه‌های طرح:

با عنایت به گستردگی حوزه‌های مشمول، طرح به صورت فازبندی زیر آغاز می‌شود.

مرحله اول: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲ قانون مدیریت بحران؛

مرحله دوم: حمل و نقل درون شهری؛

مرحله سوم: واحدها و فعالیت‌های صنفی؛

مرحله چهارم: حمل و نقل برون شهری و تردد خودروهای شهری؛

مرحله پنجم: علمی، تحقیقاتی و آموزشی؛

بر اساس ملاحظاتی که در این ابلاغیه آمده است. زمان آغاز فاز مرحله اول از روز یکشنبه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰ است و حد فاصل زمان فازبندی برای اجرای هر یک از مراحل پنجگانه یک هفته خواهد بود.

مولفه‌های اعمال محدودیت در طرح:

اول: تزریق واکسن و تایید آن در سامانه و یا ارائه آزمایش pcr منفی هر پانزده روز یک‌بار در بخش کارکنان دستگاه‌های اجرایی و کارکنان حوزه‌های علمی، تحقیقاتی و آموزشی.

دوم: در وضعیت بیماری و قرنطینه نبودن افراد بر اساس استعلام آخرین آزمایش ثبت شده در سامانه

ضمانت اجرای طرح:

متناسب با کارکرد و ماهیت هر حوزه در جداول طرح و همچنین متن دستورالعمل پیش بینی شده است.

از جمله گیرندگان این ابلاغ دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست محترم جمهور، دکتر بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دکتر محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و سایر وزرا و روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور هستند.

به پیوست این ابلاغیه دستورالعمل وظایف، الزامات و فرآیندهای اجرای طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا در بستر سامانه امید اعلام شده است.

منظور از اجرای این طرح «اجرای مطلوب طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا»، «مشخص شدن دقیق دامنه وظایف و اقدامات دستگاه‌های متولی در اجرای طرح» و «جلوگیری از هرگونه اقدام مغایر و موازی در اجرای طرح مدیریت هوشمند» است.

الزامات ناظر به فعالیت اشخاص مشمول

الف) حوزه فعالیت دستگاه‌های اجرایی:

۱- سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است این دستورالعمل را به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.

۲- واحدهای حراست / انتظامات / امور اداری دستگاه‌های اجرایی موظفند وضعیت تزریق واکسن و در قرنطینه و بیمار نبودن خدمات گیرندگان و کارکنان خود را به صورت برخط در بستر سامانه کنترل و گزارش روزانه آن را به معاونت توسعه مدیریت و منابع دستگاه متبوع ارائه کنند.

به علاوه، واحد حراست ذیربط، نسخه‌ای از گزارش روزانه را به سازمان حراست کل کشور ارسال و این سازمان هم، گزارش‌های واصله را جمع بندی و به صورت هفتگی به وزارتخانه‌های کشور و بهداشت منعکس می‌کند.

۳- واحدهای حراست / انتظامات دستگاه اجرایی مربوط نسبت به کنترل کارکنان و مراجعه کنندگان اقدام کنند.

۴- کارکنانی که تزریق واکسن نمی‌کنند موظف هستند هر ۱۵ روز یک‌بار آزمایش PCR انجام داده و نتیجه را به واحد کنترل کننده محل خدمت ارائه کنند. تبصره: پس از رسیدن واکسیناسیون دو دوز کل کشور به ۸۰ درصد ارائه آزمایش کارکنان موضوع ماده ۴ منتفی می‌شود.

۵- در صورتی که کارکنان الزامات را رعایت نکنند واحد امور اداری به شکل زیر اقدام می‌کند:

منظور شدن غیبت در روزهایی که عدم حضور، ناشی از ایجاد ممانعت بوده و اقدام برابر آئین نامه حضور و غیاب کارکنان اداری به نسبت تعداد روزهای غیبت.

تبصره ۱: حضور مدعوین در جلسات دستگاه‌های اجرایی، مشروط به کنترل رعایت الزامات آنان از طریق سامانه در روز قبل از جلسه است و از حضور کسانی که وضعیت سالمی نداشته باشند، جلوگیری می‌شود. با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط، جلسات اضطراری از شمول این قاعده مستثنی است.

تبصره ۲: با عنایت به کنترل الزامات این دستورالعمل در خصوص کارکنان نیروهای مسلح توسط دستگاه‌های متبوع خود، حضور و تردد این افراد با ارائه کارت شناسایی معتبر محل خدمت، امکان پذیر است. پس از بارگذاری اطلاعات این افراد در سامانه همانند سایر دستگاه‌ها اقدام خواهد شد.

بند «ب» به حوزه واحدها و فعالیت‌های صنفی اختصاص دارد.

همچنین بند «پ» این دستورالعمل به الزامات ناظر به فعالیت اشخاص مشمول در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و حوزه‌های علمیه اختصاص دارد.

پ) حوزه فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و آموزشی:

۱- فرایند نظارت، کنترل و رعایت الزامات مقرر کارکنان در حوزه فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و آموزشی (مدیران، اساتید، مدرسین، معلمین، کادر اداری و سایر عناوین مشابه) و خدمات گیرندگان مربوط (دانشجویان، طلاب و سایر عناوین مشابه) در بخش‌های دولتی و غیردولتی، به ترتیب، مطابق مفاد مندرج در بند «الف» (حوزه فعالیت دستگاه‌های اجرایی) بوده و اعمال می‌شود.

۲- کارکنانی که تزریق واکسن نمی‌کنند موظفند هر ۱۵ روز یک‌بار آزمایش PCR انجام و نتیجه را به واحد کنترل کننده محل خدمت ارائه کنند.

تبصره: پس از رسیدن واکسیناسیون دو دوز کل کشور به ۸۰ درصد ارائه آزمایش کارکنان منتفی می‌شود.

۳- دستگاه‌های اجرایی متولی و مرتبط با حوزه فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و آموزشی بخش‌های دولتی و عمومی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز مدیریت امور حوزه‌های علمیه)، موظفند نسبت به کارکنان ناقض الزامات مربوط، به ترتیب زیر اقدام کنند:

منظور شدن غیبت در روزهایی که عدم حضور، ناشی از ایجاد ممانعت بوده و اقدام برابر آئین نامه حضور و غیاب کارکنان اداری به نسبت تعداد روزهای غیبت.

۴- دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوز فعالیت واحدها و مؤسسات علمی، تحقیقاتی و آموزشی بخش غیردولتی، موظفند ضمن نظارت مؤثر بر چگونگی رعایت الزامات مربوط در حوزه عملکرد آنها، حسب مورد نسبت به آن دسته از واحدها و مؤسسات مذکور، که الزامات مقرر را نقض کرده‌اند، به ترتیب زیر و در چارچوب ساز و کارهای اجرایی تعیین شده اقدام کنند:

مرحله اول: ارسال اخطار کتبی اخذ QR کد به واحد و مؤسسه متخلف و درج آن در سامانه.

مرحله دوم: درخواست مسدود شدن پوز بانکی واحد و مؤسسه متخلف به مدت دو هفته از طریق سامانه.

مرحله سوم: پلمب ۳۰ روزه واحد و مؤسسه متخلف و درج گزارش آن در سامانه.

تبصره: در صورت رعایت الزامات مربوط و تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نسبت به رفع پلمب و مسدودیت پوز بانکی ظرف ۷۲ ساعت اقدام می‌شود.

۵- دستگاه‌های اجرایی متولی و مرتبط با حوزه فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و آموزشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز مدیریت امور حوزه‌های علمیه) و کلیه واحدها و مؤسسات علمی، تحقیقاتی و آموزشی بخش غیردولتی، موظفند گزارش روزانه اقدامات خود را، حسب مورد در سطوح ملی و محلی در سامانه بارگذاری کنند.

۶- ارائه خدمت به کلیه دانشجویان، طلاب و سایر عناوین مشابه، در محیط انجام فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و آموزشی مشروط بر آن است که مراتب تزریق واکسن و نیز قرار نداشتن آنان در دوره قرنطینه و درمان بیمار کرونا، در سامانه مندرج باشد.

تبصره: استفاده از خوابگاه‌ها و سلف سرویس‌ها یا مراکز ورزشی وابسته مشروط به تزریق دو دوز واکسن و در وضعیت بیماری قرار نداشتن است.

بخش‌های دیگری از این دستورالعمل به سایر حوزه‌ها اختصاص دارد و در نود و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ۶ آذرماه ۱۴۰۰ تصویب و از نیمه دوم آذرماه به صورت فازبندی اجرایی می‌شود.

جدول الزامات و ضمانت اجرای فعالیت‌های پنجگانه مدیریت هوشمند (در بستر سامانه): بخش دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و حوزه‌های علمیه

حوزه‌ها و فعالیت‌هاالزامات فعالیتضمانت اجرامسئول و ناظر
علمی، تحقیقاتی و آموزشی:

دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، آموزشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه

 

 

 

خدمات دهندگان: مدرسین و اساتید دانشگاه‌ها و حوزه‌ها، معلمان و کادر اداری:

* ملزم به داشتن تاییدیه تزریق واکسن در سامانه.

* در وضعیت قرنطینه بیماری نباشند.

تبصره ۱: خدمات دهندگانی که اقدام به تزریق واکسن نمی‌کنند.

تبصره ۲: تا زمان رسیدن حدنصاب واکسیناسیون دوز دوم در کشور به ۸۰ درصد جمعیت کل کشور ارائه آزمایش PCR خدمات دهندگان الزامی است. پس از این مرحله کنترل خدمات دهندگان به صورت تب سنجی و کنترل سندرمیک انجام می‌پذیرد.

الف- خدمات دهندگان مراکز آموزشی دولتی:

* منظور شدن غیبت در روزهایی عدم حضور ناشی از ایجاد ممانعت و اقدام برابر آئین نامه حضور و غیاب کارکنان اداری به نسبت تعداد روزهای غیبت.

وزارت بهداشت (ناظر عالی)

وزارت علوم (دانشگاه‌ها و موسسات وابسته) ناظر بخش ذیربط

وزارت آموزش و پرورش (مدارس و موسسات وابسته) ناظر بخش ذیربط

مدیریت حوزه‌های علمیه (مسئول حوزه‌ها)

 

خدمات گیرندگان: دانشجویان و طلاب مراکز دولتی و خصوصی و…:

* داشتن تاییدیه تزریق واکسن در سامانه.

* در وضعیت قرنطینه و بیماری نباشند.

ب – خدمات دهنگان مراکز و موسسات آموزشی بخش خصوصی:

* اخطار کتبی جهت دریافت تاییدیه واکسن و QR کد از سامانه امید ظرف یک هفته

* مسدود کردن پوز بانکی به مدت دو هفته

* پلمب به مدت ۳۰ روزه

تبصره: در صورت رعایت الزمات و تایید وزارت بهداشت نسبت به رفع پلمب
اقدام خواهد شد.

محیط ارائه خدمت: خوابگاه‌ها، سالن‌های غذاخوری، سرویس حمل و نقل و اماکن ورزشی (خدمات گیرنده:)

* به شرط دو دوز واکسن و در وضعیت قرنطینه و بیماری نباشند.

سکوی مدیریت هوشمند بیماری‌های همه گیر (سامانه امید) این فرصت را فراهم می‌کند تا نظام مدیریت بیماری کرونا در کشور در بستر فناوری اطلاعات قرار گیرد تا علاوه بر امکان مدیریت تبعات بیماری در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، شهروندی، خدماتی و …؛ رهگیری، تصمیم سازی، پیش بینی، کنترل، نظارت و ارائه خدمات مرتبط را عملیاتی کند.

در این دستورالعمل تکلیف برگزاری آزمون‌های کشوری نیز مشخص شده است.

تبصره ۱: وضعیت‌های چهارگانه قبلی (قرمز، نارنجی، زرد و آبی) این دستورالعمل ملاک عمل نیست لیکن از منظر اعلام روند بیماری در کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت هفتگی به کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی منعکس خواهد شد.

تبصره ۲: با اجرای طرح مدیریت هوشمند بیماری، مصوبه ستاد ملی پیرامون «منع تردد شبانه» از اول آذر ماه لغو می‌شود.

تبصره ۳: برگزاری نمایشگاه‌های مرتبط با صنایع و حوزه‌های مختلف بازرگانی، تجاری، صنعتی، تولیدی و همچنین برگزاری آزمون‌های ملی و استانی با رعایت داشتن کارت واکسن و در وضعیت قرنطینه نبودن خدمات دهنده و خدمات گیرنده بلامانع است.

تبصره ۴: هرگونه تغییر در شرایط فعالیت‌ها به دلیل تغییر روند بیماری در کشور منوط به بررسی در کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی و تصویب در ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا خواهد بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا